YK-päivä

Kansainvälinen etelä-etelä -yhteistyön päivä

United Nations Day for South-South Cooperation

Etelä-etelä -yhteistyön tavoitteena on tuoda esiin työtä solidaarisuuden, kestävän kehityksen tavoitteiden sekä kansallisen ja yhteisöllisen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Työssä on mukana YK:n etelä–etelä-yhteistyön toimisto (UNOSSC). 

Korostaakseen alueellisen yhteistyön merkitystä YK hyväksyi vuonna 1978 toimenpideohjelman kehittyvien maiden yhteistyön vahvistamiseksi ja nimesi samana vuonna syyskuun 12. etelä-etelä - yhteistyön päiväksi. 

YK:n yleiskokouksen julistus, 23.12.2003, A/RES/58/220

Teemapäivän kotisivu

Buenos Airesin toimintasuunnitelma / Buenos Aires Action Plan 1978 (UNDP, .pdf)