YK-päivä

Kansainvälinen etelä-etelä -yhteistyön päivä

United Nations Day for South-South Cooperation

Etelä-etelä- yhteistyö on tärkeä elementti kansainvälisessä kehitysyhteistyössä, joiden ylläpitämisestä ja käytöstä kehitysmailla on päävastuu. Sitä ei tule kuitenkaan pitää pohjois-etelä -yhteistyötä korvaavana vaan sitä tukevana ja täydentävänä toimintana. Niiden avulla taloudellisesti kehittyvät maat ja kehitysmaat pystyvät luomaan hyödyllisiä mahdollisuuksia toisilleen, sekä niiden yksilöllisten että yhteisten kestävän talouskasvun ja kehityksen tavoitteiden toteuttamiseksi.

Ratkaisuja ja mahdollisuuksia edistää eteläisen pallonpuoliskon valtioiden kehitystä löytyykin yhä useammin solidaarisuuden, tietotaidon ja kokemuksen jakamisen sekä maiden yhteisten tavoitteiden tunnistamisen kautta..Kansainvälisen yhteisön tulisikin tukea ja kannustaa kehityksen eri asteissa olevien maiden välistä etelä-etelä -yhteistyötä ja YK:n yleiskokouksen päätöksen myötä 12. syyskuuta pyhitettiinkin tällaisen yhteistyön teemapäiväksi.  Näin muutettiin aiempi päätös valita tuohon tarkoitukseen joulukuun 19. päivä, koska sopivammaksi koettiin se päivä, jolloin vuonna 1978 hyväksyttiin niin sanottu Buenos Airesin toimintasuunnitelma etelä-etelä -yhteistyöstä (BAPA).

 

YK:n yleiskokouksen julistus, 23.12.2003, A/RES/58/220

Teemapäivän kotisivu

Buenos Airesin toimintasuunnitelma / Buenos Aires Action Plan 1978 (UNDP, .pdf)