YK-päivä

Afrikan teollisen kehittämisen päivä

Africa Industrialization Day

Afrikka on talousalueena maailman nopeammin kasvavin mutta liian moni sen asukkaista jää tästä kehityksestä paitsi. Alueella kytee laaja työttömyys, erityisesti nuorisotyöttömyys, epävakaat työolosuhteet ja niukat palkat, ja suuren epävirallisen talouden heikkouksia pystytään muuttamaan vain tietoisella yrittäjyyden ja pienten toimijoiden rohkaisulla ja tukemisella. Tätä teemapäivää on hyvä ajatella osana Vuosituhattavoitteita, joiden osana afrikkalainen inklusiivinen talouskasvu konkretisoituu - pohtikaamme siis tänään, miten voimme tukea Afrikan kestävää kehitystä!

 

 

YK:n yleiskokouksen julistus, 22.12.1989, A/RES/44/237

Teemapäivän kotisivut