Tapahtuma

Kansainvälinen villin luonnon päivä

World Wildlife Day

Joulukuussa 2013 otettiin käyttöön villiä luontoa koskeva virallinen YK-päivä, jonka ajankohdaksi valittiin 3. maaliskuuta uhanalaisten eläin- ja kasvilajien kauppaa käsittelevän CITES-sopimuksen käyttöönoton kunniaksi. Tänä päivänä juhlimme maailman monimuotoista villien kasvi- ja eläinlajien kirjoa. Samalla muistutetaan myös salametsästyksen riskeistä, luonnonsuojelun tärkeydestä ja korostetaan kaiken luonnon monimuotoisuutta vastaan kohdistetun rikollisuuden taloudellisista, sosiaalisista ja ympäristövaikutuksista.

YK:n yleiskokouksen julistus, 20.12.2013, A/RES/68/205

Uutinen YK-päivän käyttöönotosta (UNEP)