YK-päivän tehtävä

Vesipäivän tehtävä: Vesipäiväkirja

Mitä opin

Tavoitteena on tarkkailla omaa vedenkäyttöään, miettiä mihin vettä käyttää ja miten sitä voisi säännöstellä.

Tehtävän kuvaus

Lyhyempi versio: tarkkaile yhden päivän vedenkulutusta.

Pidempi versio: Pitäkää henkilökohtaista päiväkirjaa vedenkulutuksesta viikon ajan. Laatikaa havainnoistanne raportti. 

Päiväkirjan voitte tehdä kirjoittamalla tai halutessanne voitte videoida päiväkirjanne (pitää vlogia).  

Tarkastelkaa, mihin käytätte vettä viikon aikana. Merkitkää myös aikoja ylös, kuinka kauan käytätte juoksevaa vettä (esim. suihkun pituus).  Merkitkää havaintojanne ylös päiväkirjaan. Arvioikaa jokaisen päivän päätteeksi, kuinka paljon vettä käytitte päivän aikana (litroissa).  

Esitelkää vesipäiväkirjat ja raportit luokassa. Listatkaa pienryhmissä 12 erilaista veden käyttötapaa ja asettaa ne tärkeysjärjestykseen. Perustelkaa ratkaisunne. Vähentäkää tämän jälkeen listaltanne viis vedenkäytöntapaa, joista olette valmiit luopumaan. Laatikaa 5-7 kohdan ohjeistus vedenkäytön säännöstelyyn.