YK-päivän tehtävä

Rauhanpäivä: Sanoista tekoihin

Mitä opin

Perehdytään rauhan merkitykseen maailmassa.

Tehtävän kuvaus

Oppiaineet: AI, KU, HY, UE, FI

Ohjeet:

Tulosta Rauhasta sanottua -tiedosto (liite). Leikkaa siinä olevat mietelauseet erilleen toisistaan. Laita ne kulhoon. Jaa luokka 2-4 hengen ryhmiin. Nostakaa vuorotellen mietelauseita kulhosta, kunnes ne loppuvat. Tutustukaa nostamiinne lauseisiin ja valitkaa niistä puhuttelevin. 

Pohtikaa: 

  • Mikä on mietelauseen sanoma?
  • Mihin sillä halutaan vaikuttaa? 
  • Kenelle arvelette sen olevan erityisesti kohdennettu? 

Suunnitelkaa valitsemanne mietelauseesta ja sen sanomasta juliste. Kootkaa julisteet rauhanpäivänä näyttelyksi koulun yhteisiin tiloihin, esimerkiksi aulaan, ruokalaan tai kirjastoon. 

Voitte myös laatia mietelauseen viestiin liittyvän musiikkiesityksen, näytelmän tai tanssin, jonka esitätte rauhanpäivän tapahtumassa koulussanne. 

Vinkki: Mietelauseista voi koota myös luokan yhteisen viestin aamunavaukseksi! 

Rauhasta sanottua