YK-päivän tehtävä

Rauhanpäivä: Rauhanpuu

Mitä opin

Tavoite pohtia henkilökohtaista suhdetta rauhaan ja turvallisuuteen.

Tehtävän kuvaus

Askarrelkaa luokan seinälle suuri puu. Leikatkaa puuhun erivärisiä lehtiä paperista. Kirjoittakaa jokainen vuorotellen puun lehdille asioita, jotka ovat tärkeitä rauhan ja turvallisuuden luomiseksi elämässä. Lehtiin voi myös kirjoittaa ominaisuuksia, joita arvostaa itsessään tai muissa ihmisissä.

Lisätkää seuraavaksi puuhun asioita, esineitä tai tuntemuksia, jotka ovat mielestänne tärkeitä rauhan saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi maailmassa.

Kokoontukaa kaikki puun juurelle ja lukekaa ääneen lehtiin kirjoitetut asiat. Keskustelkaa yhdessä havainnoistanne ja pohtikaa, miten ja kenen toimesta ehdotuksia voitaisiin toteuttaa.