YK-päivän tehtävä

Rauhanpäivä: Mitä rauha merkitsee?

Mitä opin

Tarkastellaan rauhaan liittyviä ajatuksia.

Tehtävän kuvaus

Oppiaineet: HY, ET, UE, AI

Ohjeet:

Opettaja jakaa oppilaille paperia tai Post it -lappuja. Opettaja luettelee yksitellen rauhaan liittyviä sanoja. Jokaisen sanan jälkeen oppilaat saavat 2 minuuttia aikaa kirjoittaa asioita, mitä sanoista tulee mieleen. Yhdelle lapulle yksi asia. Lopuksi kootkaa laput luokan seinälle ja tarkastelkaa niihin kirjoitettuja asioita. Kuinka monta erilaista sanaa löydätte? Kuinka monta samaa? Lopuksi ryhmitelkää laput teemoihin. Mitä teemoja sanoistanne muodostuu? Kuinka monta erilaista teemaa lopuksi löytyy seinältä? 

Mahdollisia sanoja:

  • Rauha
  • Sota
  • Kestävä kehitys jne.