YK-päivän tehtävä

Rauhanpäivä: Konfliktin renkaat

Mitä opin

Käsitellään konfliktin ratkaisua helposti ymmärrettävässä kontekstissa.

Tehtävän kuvaus

Oppiaineet: HY, GE, ET

Ohjeet:

Opettaja jakaa luokan pienryhmiin, ja jakaa jokaiselle pienryhmälle paperin ja kyniä. Ryhmissä oppilaat piirtävät suuren ympyrän, jonka sisälle he piirtävät sisäkkäin kaksi muuta ympyrää.  

Ytimessä oleva ympyrä edustaa pienryhmää, tämän ympärillä oleva ympyrä koko luokkaa, ja tämän ympärillä oleva, viimeisin ympyrä koko koulua.  

Valitkaa ryhmästä kirjuri ja pohtikaa ensin: 

  • Miten konflikti vaikuttaa pienryhmään, koko luokkaan ja koko kouluun?  
  • Keskustelkaa vapaasti, mutta huolehtikaa siitä, että kirjaatte jokaisen pohdinnan pointin oikeaan ympyrään 

Tämän jälkeen pohtikaa: 

  • Miten hyvin ratkaistu konflikti vaikuttaa pienryhmään, luokkaan ja kouluun? 

Kirjatkaa pohdinnat ylös.

Lopuksi hajotetaan pienryhmät, ja pohditaan yhdessä: 

  • Kuinka pienryhmän sisäinen konflikti vaikuttaa muuhun luokkaan? 
  • Kuinka luokan konflikti vaikuttaa kouluun? 
  • Voiko pienryhmä/luokka ratkaista koko koulun konfliktin (konflikti, joka tapahtuu ulkoisimmassa renkaassa piirretyssä kuviossa)?
  • Voiko koulu ratkaista konfliktin, joka tapahtuu pienryhmässä/luokassa?