YK-päivän tehtävä

Rauhan päivä: Laulu rauhasta

Mitä opin

Tutustua lauluihin rauhasta ja niiden herättämistä ajatuksista.

Tehtävän kuvaus

Tutustukaa lauluihin rauhasta ja niiden sanoituksiin. Etsikää laulua esimerkiksi äänitietokannasta fono.fi. tai internetistä käyttämällä hakusanoina rauhanlaulu ja peace songs.

Keskustelkaa sanoituksen herättämistä ajatuksista:

  •     Onko idealistista haaveilla laulun kuvaamasta maailmasta?
  •     Mitä tarkoittaa rauha?
  •     Mikä muu kuin sota voi olla rauhan toteutumisen esteenä?
  •     Miten rauha tai sen särkyminen näkyy omassa arjessanne?
  •     Voiko lauluilla edistää rauhaa?

Valitkaa luokan kesken kaikille tuttu laulu ja laatikaa siihen uudet sanat keskustelujenne pohjalta ja tehkää oma rauhan laulu. Esittäkää laulu rauhanpäivänä esimerkiksi aamunavauksena.