Kestävän kehityksen tehtävä

Palapelitehtävä kulutustottumuksista

Mitä opin

Pohditaan omia kulutustottumuksia ja omien hankintojen loppusijoituskohteita sekä opitaan ymmärtämään kestävän elämäntavan merkitystä globaalisti.

Tehtävän kuvaus

Oppiaineet: GE, YH, ET

Tavoite

Palapelien kautta opitaan pohtimaan omia kulutustottumuksia, ja omien ostosten loppusijoituskohteita. Omien kulutustottumusten peilaaminen toisen näkökulmasta ei aina tunnu kivalta, mutta auttaa kestävän elämäntavan merkityksen ymmärtämiseen globaalisti: "Minulla on oikeus hankkia tavaraa, mutta vastuu miettiä toteutusta."

Ohjeet

Valmistelu: Television ruudun kuvasta leikataan 20 neliön pala. Kuvan voi tulostaa ja liimata vahvemmalle pahville tai tehdä palapelistä paperiversio. Yksi palapeli kutakin ryhmää kohden.

  1. Tutustukaa ensimmäiseen kuvaan, jossa ihminen on katsomassa uutisia. Samalla hän käy läpi vaatekaappiaan. Oppilaiden tulee ryhmissä selvittää palapelin avulla, mitä ihminen katsoo ruudulta samalla kun tekee vaatekassia kierrätykseen.
     
  2. Palapelistä muodostuu kuva televisiosta, jossa on uutinen, kuinka mm. Ghana hautautuu länsimaista (erityisesti Euroopasta) tulleiden vaatteiden alle. Useimmat kiertoon tulevat vaatteet ovat niin huonokuntoisia, että niitä ei voi laittaa edes myyntiin Accra marketille, joka toimii kierrätettyjen tekstiilien myyntipaikkana. Myös tämä iso markkinapaikka on ongelmallinen. Vaikka käytettyjen vaatteiden myynti tarjoaa lisätienestejä monille myyjille, se mm. heikentää paikallisen vaateteollisuuden toiminnan.  

Jatkotehtävä

  • Selvitetään missä sijaitsee Ghanan Accra. Etsitään Google Earthin kautta kuva Accrasta. Voiko jätevuori näkyä satelittikuvissa?
     
  • Etsitään tietoa vaatevuokraamoista, esim. vaatepuu.fi, vaaterekki.com, mallaamo.fi.
Kuva1: Vaateinventaario Kuva2: Televisioruutu - palapeli

 

Luontokoulu Korento
 

OPS-osuudet, jotka tukevat tätä tehtävää

Elämänkatsomustieto 

Tavoitteena koko peruskoulussa on täysivaltainen demokraattinen kansalaisuus globalisoituvassa ja nopeasti muuttuvassa maailmassa (s. 139, 253, 411).  

Oppilaiden kanssa pohditaan, mitä heille merkitsee oikeudenmukainen ja kestävä tulevaisuus omassa maassa ja maailmassa ja mitä he voivat itse tehdä sen puolesta. (s. 101) 

Opetuksen tavoitteet, kohdat: 

T9 innostaa oppilasta pohtimaan omien valintojensa vaikutusta kestävään tulevaisuuteen paikallisesti ja globaalisti (s. 412, 414) 

 

Maantieto 

S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö. Pohditaan esimerkkien avulla globalisaation vaikutuksia ja alueellisia kehityskysymyksiä. (s. 386) 

Maantiedon kannalta keskeistä on tutkia omaa lähiympäristöä sekä ymmärtää erilaisia alueita maapallolla, niillä esiintyviä ilmiöitä ja alueilla asuvien ihmisten elämää. (s. 131, 239) 

S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö: Pohditaan esimerkkien avulla globalisaation vaikutuksia ja alueellisia kehityskysymyksiä. (s. 386) 

 

Yhteiskuntaoppi 

Yhteiskunnallisten asioiden opiskelussa näkökulma laajenee kattamaan myös globaalit kysymykset (s. 419) 

Opetuksen tavoitteet, kohdat:

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään yhteiskunnallisen päätöksenteon periaatteita ja demokraattisia toimintatapoja paikallisella, kansallisella ja Euroopan unionin tasolla sekä globaalisti ja toimimaan aktiivisena, omaa lähiyhteisöä kehittävänä kansalaisena (s. 419, 421) 

S4 Taloudellinen toiminta: Perehdytään talouden peruskäsitteisiin, ilmiöihin ja keskeisiin toimijoihin sekä tarkastellaan taloutta myös kestävän kehityksen ja erilaisten taloudellisten toimijoiden näkökulmasta. (…) Talouden ilmiöiden tarkastelussa huomioidaan paikalliset ja globaalit näkökulmat. (s. 420) 

 

Ympäristöoppi 

S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan: Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin ymmärryksen vahvistaminen. (s. 241). S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen:  

Toteutetaan yhteinen vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla tasolla. (s. 242)