YK-päivän tehtävä

Naistenpäivän tehtävä: Tytöt kouluun!

Mitä opin

Perehdytään naisten kouluttautumisen historiaan Suomessa ja maailmalla, ja tarkastellaan kouluttautumisen tilannetta maailmanlaajuisesti tällä hetkellä.

Tehtävän kuvaus

Oppiaineet: AI, HY, IT, TK

Ohjeet:

Opettaja jakaa luokan 3-4 henkilön ryhmiin. Ryhmissä ottakaa selvää naisten kouluttautumisen historiasta Suomessa ja maailmalla. Onko naisten kouluttautumisen historiassa menty tasaisella tahdilla eteenpäin koko maailmassa, vai onko muutosta tapahtunut eri tahtiin? Halutessanne voitte jakautua siten, että osa ryhmistä keskittyy Suomeen, ja osa muuhun maailmaan.  

Selvittäkää myös, minkälaisia kansainvälisiä sopimuksia on olemassa, jotka ovat vaikuttaneet koulutukseen. Tutkikaa myös mitä lainsäädännöllisiä toimia historian kuluessa on tehty tyttöjen koulutusmahdollisuuksien parantamiseksi. 

Kun historiaa on tutkittu, pohtikaa naisten kouluttautumisen asemaa nykypäivänä. Onko edistystä tapahtunut, vai onko tilanne pysynyt samana? Onko joissain maissa menty jopa takapakkia?   

Kirjatkaa pohdintojanne ylös haluamassanne muodossa (esim. Mindmap, aikajana, tms.). Kun olette valmiita, jokainen ryhmä esittelee oman tuotoksensa luokalle.