YK-päivän tehtävä

Naistenpäivän tehtävä: Liputuspäivät

Mitä opin

Tavoitteena pohtia liputuksen, sukupuolen ja arvostuksen välistä suhdetta Suomessa.

Tehtävän kuvaus

Jakaantukaa 3-5 oppilaan ryhmiin. Tutkikaa suomalaisia liputuspäiviä.

Selvittäkää:

  • Kuinka monta merkkihenkilölle nimettyä liputuspäivää on Suomessa?
  • Kuinka monta naista ja kuinka monta miestä on saanut oman liputuspäivän?
  • Mitä asioita henkilöiden liputuspäivänä juhlistetaan?
  • Mitä henkilöiden liputuspäivät mielestänne kertovat suomalaisten merkkihenkilöiden arvostuksesta? Entä sukupuolten välisistä eroista?
  • Kenelle historialliselle merkkihenkilölle tulisi mielestänne nimetä oma liputuspäivänsä? Miksi?

Keskustelkaa havainnoistanne.

Tehtävän laajennus:

Luokaa uusi kalenteri, johon merkitsette liputuspäivät valitsemillenne merkkihenkilöille. Kalenterin ei tarvitse olla ollenkaan samanlainen kuin nykyinen kalenteri, vaan saatte itse valita merkkihenkilöt, jotka ansaitsevat liputuspäivän. Lopuksi kalenterit esitellään luokalle.