YK-päivän tehtävä

Naistenpäivän tehtävä: Liputuspäivät

Mitä opin

Tavoitteena pohtia liputuksen, sukupuolen ja arvostuksen välistä suhdetta Suomessa.

Tehtävän kuvaus

Jakaantukaa 3-5 oppilaan ryhmiin. Tutkikaa suomalaisia liputuspäiviä.

Sekvittäkää:

  •     Kuinka monta merkkihenkilölle nimettyä liputuspäivää on Suomessa?
  •     Kuinka monta naista ja kuinka monta miestä on saanut oman liputuspäivän?
  •     Mitä asiota henkilöiden liputuspäivänä juhlistetaan?
  •     Mitä henkilöiden liputuspäivät mielestänne kertovat suomalaisten merkkihenkilöiden arvostuksesta?
  •     Kenelle historialliselle merkkihenkilölle tulisi mielestänne nimetä oma liputuspäivänsä? Miksi?

Keskustelkaa havainnoistanne, mistä arvelette asiantilan johtuvan?

Asiasanat