YK-päivän tehtävä

Naistenpäivän tehtävä: Koulu vain kaukainen haave?

Mitä opin

Tarkastellaan tyttöjen koulunkäyntimahdollisuuksia maailmanlaajuisesti.

Tehtävän kuvaus

Oppiaineet: AI, HY, ATK, TK

Ohjeet: 

Valitkaa pareittain tai ryhmissä valtio (maatietoa esim. Globalis.fi -sivustolta) jonka osalta selvitätte seuraavat asiat: 

 • naisten lukutaitoprosentti 
 • alle 24-vuotiaiden tyttöjen lukutaitoprosentti 
 • keskimääräinen lapsiluku perheissä 
 • tyttöjen keskimääräinen avioitumisikä 
 • avioliitossa olevien alle 25-vuotiaiden naisten osuus 
 • naisten eliniän odote 
 • naisten osuus työssäkäyvistä 

Laatikaa havainnoistanne taulukko. Vertailkaa havaintojanne ryhmien kesken.

 • Mitä eroja tai yhtäläisyyksiä havaitsette eri valtioiden välillä?
 • Mitä päätelmiä voitte havainnoistanne tehdä? 
 • Miten arvelette koulutuksen vaikuttavan naisten arkeen ja tulevaisuuteen tarkastelemassanne maassa?
 • Mitä toimenpiteitä ehdottaisitte naisten koulutusmahdollisuuksien parantamiseksi? 

Laatikaa ehdotuksestanne aloite tutkimanne valtion parlamentille.

Asiasanat