Kestävän kehityksen tehtävä

Minun hiilijalanjälkeni

Mitä opin

Opitaan, mitä hiilijalanjälki tarkoittaa. Lisätään ymmärrystä omasta kuluttamisesta ja kestävistä elämäntavoista.

Tehtävän kuvaus

Oppiaineet: YM, BI, ET, KU

Tulosta liitteenä oleva hiilijalanjälkikalenteri oppilaille.

Oppitunnin aluksi pohditaan, mitä hiilijalanjälki tarkoittaa ja miten siihen voi itse vaikuttaa.

  1. Kerrotaan oppilaille, että hiilijalanjälki tarkoittaa jonkin tuotteen, toiminnan tai palvelun aiheuttamaa ilmastokuormaa eli sitä, kuinka paljon kasvihuonekaasuja tuotteen tai toiminnan tekemisen aikana syntyy. Kasvihuonekaasut, erityisesti hiilidioksidin (CO2) määrä lisääntyy ilmakehässä. Kasvihuonekaasujen lisääntyminen ilmakehässä johtaa ilmastonmuutokseen. Ilmastonmuutos eli ilmaston lämpeneminen ja sen aiheuttamat sään ääri-ilmiöt aiheuttavat monia erilaisia haasteita maapallolle ja ihmisille. Ilmastopäästöt aiheutuvat suurelta osin suoraan tai välillisesti energiankulutuksesta. Siksi energiantuotannon päästöjen vähentäminen on olennaisin yksittäinen asia ilmastonmuutoksen torjumisessa. Mitä vähemmän kuormitusta syntyy, sitä pienempi hiilijalanjälki on. Oppilaat voivat itse vaikuttaa hiilijalanjälkeensä omalla toiminnallaan.
  2. Oppilaat piirtävät oman jalanjäljen hiilellä paperille. Oman jalanjäljen koko ei kerro hiilijalanjäljestä, vaan se muistuttaa ilmastokuormituksesta ja siitä, että me jätämme jäljen tähän maapalloon.
  3. Lisätään oma nimi jalanjälkeen.
  4. Lisätään jokaisen oppilaan jalanjäljen alle kalenteri, jonka avulla seurataan erilaisia ilmastoystävällisiä tekoja ja hiilijalanjäljen pienentämistä kuukauden ajan. Jokaisesta hyvästä ilmastoteosta saa vihreän tarran (tai kalenteripäivän voi värittää vihreäksi).
  5. Samaa asiaa voi tehdä useita kertoja päivässä, jolloin tarroja voi laittaa useita samalle päivälle.

Lopuksi, kun hiilijalanjälkikalenteri on täynnä, voidaan yhdessä pohtia miltä kalenterin täyttäminen tuntui ja miettiä eri tapoja vähentää hiilijalanjälkeä.

Anne Saarinen

Hiilijalanjälki -kalenteripohja


 

Hiilijalanjälkipohja