Koronavirus on juuri nyt saavuttamassa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä. Köyhyyden, kriisien ja katastrofien keskellä on jo valmiiksi pulaa puhtaasta vedestä, saippuasta ja terveydenhuollosta.

Auta heikoimmassa asemassa olevia ja tue YK:ta pandemian pysäyttämisessä!

Lahjoita »

Mini Malli-YK

MiniMUN-simulaatio tutustuttaa ajankohtaisiin globaaleihin kysymyksiin ja antaa osallistujille mahdollisuuden kurkistaa kansainvälisen diplomatian ja päätöksenteon maailmaan!

MiniMUN on toiminnallinen, oppiainerajat ylittävä kokoussimulaatio, joka voidaan toteuttaa 2-5 oppitunnin aikana. Simulaation toteutusta ja teemaa voi muokata oman luokan tarpeiden mukaan.

Menetelmä lisää ymmärrystä YK-järjestelmästä ja ajankohtaisista globaaleista aiheista. Simulaatiossa harjoitellaan neuvottelu- ja diplomatiataitoja sekä kehitetään argumentointitaitoja. Menetelmä vahvistaa myös osallistujien esiintymistaitoja sekä mediakriittistä tiedonhakua.

Menetelmä mahdollistaa myös laajemman projektiluontoisen ja oppiainerajat ylittävän työskentelyn taustoittavien aineistojen avulla. Maailmankansalaisen kypsyyskoe voi toimia ennakoivana tehtävänä tai projektina. 

MiniMUN (mini Model United Nations) on simulaatio esimerkiksi YK:n ilmastokokouksesta tai yleiskokouksen 3. komitean kokouksesta, joka käsittelee sosiaalisia, kulttuurisia ja humanitaarisia kysymyksiä.

Tässä esiteltävä MiniMUN-simulaatio on mukaelma Pariisin ilmastokokouksesta. 

MiniMUN-opaskirjanen kokouksen järjestäjille MiniMUN-kokousohjeet MiniMUN -kaavio: kokouksen rakenne MiniMUN: kysymyksiä purkuun