Kokouksen toteutus ja säännöt

Kokouksen toteutus ja säännöt

Jokaisella YK-elimellä on runsaasti menettely- tai kokoussääntöjä, jotka ohjaavat delegaatioiden käyttäytymistä. DigiMUN -kokoussimulaatiossa sääntöjä on yksinkertaistettu. Säännöt auttavat pitämään kokouksen kulun jouhevana ja antavat kaikille delegaatioille tasapuolisen mahdollisuuden tuoda näkökulmansa esiin. 

Turvallisuusneuvostosimulaation säännöt 

 • Puheenjohtaja johtaa kokousta ja keskustelua sekä jakaa puheenvuorot.

 • Puhuminen muiden delegaattien avauspuheenvuorojen aikana on kiellettyä.

 • Delegaation avauspuheenvuoro on 2 minuuttia.

 • Delegaatio pyytää puheenvuoroa viittaa -toimintoa käyttäen.

 • Delegaatit voivat keskustella kokouksen aikana muiden delegaatioiden kanssa chatin välityksellä tai lobbauksen aikana. Viestien tulee olla käsiteltävään asiaan liittyviä.

 • Kaikki puheenvuorot aloitetaan: "Arvoisa puheenjohtaja, hyvät delegaatit…".

 • Asiat tulee esittää aina edustettavan valtion näkökulmasta esimerkiksi: ”Kiina on sitä mieltä, että…”. Kokouksessa esitetään oman delegaation yhteisiä kantoja, ei omia henkilökohtaisia mielipiteitä.

Julkilausuman hyväksyminen

 • Delegaatiot neuvottelevat muiden kanssa julkilaumaehdotusten sisällöistä ja pyrkivät saamaan kannatusta omalle ehdotukselleen. Neuvotteluiden lopputulos voi olla uusi tai palapelinä yhdistelty, monen eri delegaation yhteinen julkilausumaehdotus.

 • Neuvotteluryhmästä (esim. 3 delegaatiota) yksi delegaatti esittelee yhdessä laaditun julkilausumaehdotuksen ja sen hyväksymisestä/hylkäämisestä äänestetään heti esittelyn ja keskustelun jälkeen. Jos ehdotus hyväksytään, se lisätään lopulliseen julkilausumaan.

 • Joskus yhteiset neuvottelut eivät johda sovintoon, jolloin delegaatit esittelevät oman delegaationsa ehdotuksen yksin.

 • Kun kaikki ehdotukset on esitelty ja niistä on äänestetty, siirrytään viimeiseen äänestykseen lopullisesta julkilausumasta.

Äänestäminen

 • Jokaisella turvallisuusneuvoston jäsenmailla on yksi ääni.

 • Pysyvillä jäsenillä on äänestyksessä veto-oikeus, jolla ne voivat estää minkä tahansa äänestyksen läpimenon.

 • Äänestyksessä äänestetään puolesta (vihreä), vastaan (punainen) tai tyhjää (viittaa -toiminto).

 • Äänestyksen aikana ei enää neuvotella muiden delegaatioiden kanssa.

 • Jokaisesta julkilausumaehdotuksesta äänestetään yksi delegaatio kerrallaan. Äänestyksessä hyväksytty ehdotus lisätään lopulliseen julkilausumaan odottamaan viimeistä äänestystä. Hyväksytty äänestys vaatii 9 jäsenmaan puollon (tai 50% +1 delegaatio, jos valtioita simulaatiossa vähemmän), eikä yhtään veto-ääntä.

 • Lopullisen julkilausuman hyväksyminen vaatii enemmistön äänestyksen voimaantulon puolesta (50% +1 delegaatio) eikä yhtään veto-ääntä.

Tekniikan muistilista

Muista tarkistaa nämä

- Kaikki osallistujat käyttävät tietokonetta. 

- Kaikilla on käytössään mikrofoni-kuulokkeet tai korkealaatuinen audiotoisto ja sisäänrakennettu mikrofoni tietokoneessa.

- Osallistujat ovat ladanneet uusimman version Zoom/MS Teams-sovelluksesta. 

- Kokouksen vetäjällä on käytössä tarpeeksi laaja Zoom-tili, jossa ei 40 min aikarajoitetta kokouksissa.

- Puheenjohtajalle on annettu co-host -oikeudet.

- Zoom-sovelluksen toiminnot on tarkistettu nettisivun (www.zoom.us) käyttäjäprofiilissa (vaatii sisäänkirjautumisen).

 • Odotustila-toiminto on pois päältä 

 • Osallistujien mikrofonien mykistys-toiminto on päällä 

 • Osallistujien videotoisto on päällä 

 • Breakout rooms-toiminto on päällä 

 • Nimen vaihtaminen on päällä 

 • Yksityisviestit (chat) on päällä 

 • Näytön jakaminen on päällä 

- Teams sovelluksen toiminnot on tarkastettu

 • Kaikki osallistujat käyttävät sovellusta (kaikki toiminnot eivät toimi nettiselaimella) 

 • Odotustila-toiminto on pois päältä, myös breakout roomeissa 

Delegaatioiden kansiot

Kuvakaappaus Drivesta, delegaatioiden kansiot
Valmistautumisen aikana digijohtaja luo delegaatioille omat digikansiot, joihin he lisäävät valtioidensa taustatietolomakkeet ja julkilausumaehdotukset (ks. Materiaalit-osio). Kaikilla simulaation osallistujilla tulee olla pääsy kansioihin ja tiedostoihin.

Puheenjohtajan/Digijohtajan kansio

Kuvakaappaus Drive-kansiosta
Puheenjohtaja ja digijohtaja luovat yhteisen kansion, johon he lisäävät muistion sekä muita tärkeitä dokumentteja ja linkkejä (mm. kokoussimulaation liittymislinkki).
Tummansinen nauha puhekuplilla

Puhuttelutyylit ja vuoropuhelu

DigiMUN vuoropuhelu
Vuoropuhelu digimun