Maailmankansalaisen kypsyyskoe

Maailmankansalaisen kypsyyskoe on YK-liiton globaalikasvatuksen opintokokonaisuus. Kypsyyskoe on maksuton, ja se sopii suoritettavaksi kaikenikäisille.

Maailmankansalaisen kypsyyskokeen aikana tekijä tutustuu valitsemaansa kansainvälisyyteen liittyvään teemaan yksin, pareittain tai ryhmässä. Työn aikana tekijä syventää tietämystään ja ymmärrystään valitsemastaan aiheesta tutkimalla sitä eri näkökulmista. Hän oppii havaitsemaan yhteyksiä asioiden välillä sekä tunnistaa yksilön vastuun ja omat mahdollisuutensa vaikuttaa.

Kypsyyskokeen suorittaminen aktivoi monipuolisen tiedonhankinnan ohella oman oppimisen arviointiin, oppimisprosessin seurantaan ja saadun tiedon jakamiseen.

Kypsyyskoe soveltuu osaksi koulujen ja oppilaitosten opetustarjontaa, se voi olla vapaavalintainen kurssi, projekti- tai päättötyö, tai se voi korvata osia yksittäisestä opintokokonaisuudesta. Maailmankansalaisen kypsyyskokeita on tehty vuodesta 1994 lähtien.

Maailmankansalaisuuteen kasvaminen on prosessi. Se on välittämistä, vaikuttamista ja vastuunkantoa. Ennen kaikkea se on uskoa omiin kykyihin ja kykyä toimia yhdessä.

Kypsyyskokeita ei palauteta Suomen YK-liittoon arvioitavaksi, vaan työn ohjaaja arvioi valmiin työn itsenäisesti.

Ohjaajan toivotaan ilmoittavan työn valmistumisesta YK-liittoon tällä lomakkeella, jolloin työstä lähetetään allekirjoitettu diplomi oppilaalle tulostettavaksi.

Kypsyyskoediplomi voi toimia dokumenttina jatko-opiskeluissa, sekä opiskelu- ja työpaikan haussa. Työn suorittaminen osoittaa asiantuntijuutta aihealueessa, josta työ on tehty.

Diasarja MKK-opas (suomeksi) Vinkkejä ohjaajalle Työn rakenne MKK-opas (ruotsiksi)