Maailmankansalaisen kypsyyskoe

Maailmankansalaisen kypsyyskoe on YK-liiton globaalikasvatuksen opintokokonaisuus. Se sopii suoritettavaksi kaikenikäisille.

mkk kuvitus

Maailmankansalaisen kypsyyskokeen aikana tekijä tutustuu valitsemaansa kansainvälisyyteen liittyvään teemaan yksin, pareittain tai ryhmässä. Työn aikana tekijä syventää tietämystään ja ymmärrystään valitsemastaan aiheesta tutkimalla sitä eri näkökulmista. Hän oppii havaitsemaan yhteyksiä asioiden välillä sekä tunnistaa yksilön vastuun ja omat mahdollisuutensa vaikuttaa.

Kypsyyskokeen suorittaminen aktivoi monipuolisen tiedonhankinnan ohella oman oppimisen arviointiin, oppimisprosessin seurantaan ja saadun tiedon jakamiseen.

Kypsyyskoe soveltuu osaksi koulujen ja oppilaitosten opetustarjontaa, se voi olla vapaavalintainen kurssi, projekti- tai päättötyö, tai se voi korvata osia yksittäisestä opintokokonaisuudesta. Maailmankansalaisen kypsyyskokeita on tehty vuodesta 1994 lähtien.

Maailmankansalaisuuteen kasvaminen on prosessi. Se on välittämistä, vaikuttamista ja vastuunkantoa. Ennen kaikkea se on uskoa omiin kykyihin ja kykyä toimia yhdessä.

Lataa tästä suomenkieliset oppaat opettajille ja oppilaille

Opettajan opas Oppilaan opas Liite 1: Itsearvioinnin tukikysymykset ja lomake Liite 2: Lähteiden merkitseminen

Ladda ner svenskspråkingt material för lärare och studenter

Lärarens handbok Elevens handbok 1. Bilaga: Stödfrågor i självutvädering 2. Bilaga: Att anteckna källörna


Tilaa Maailmankansalaisen diplomi tästä