Maailma on myllerrysten keskellä ja kansainvälinen luottamus on käymässä vähiin. YK tarvitsee ystäviä enemmän kuin koskaan. YK on ainoa valtioiden muodostama yhteisö, jossa ratkaistaan maailmanlaajuisia haasteita demokraattisesti. Jos YK heikkenee, heikkenee kykymme rakentaa parempaa, yhteisempää tulevaisuutta.

Liity YK:n ystäviin »

Kestävä kehitys haltuun -verkkokurssi

Syvennä tietämystäsi kestävän kehityksen tavoitteista, osallistu verkkokurssille!

Kestävän kehityksen tavoitteet kaikki SDG

Itseopiskeltava verkkokurssi syventyy kestävän kehityksen tavoitteisiin sekä niiden taustalla olevaan ajatteluun.

Mitä tavoitteet tarkoittavat ja miten niihin päästään? Missä mennään nyt, paljonko on vielä kirittävää?

Ilmoittaudu kurssille

Kurssi on avoinna 31.5.2020 saakka.

Kurssi on 1,5 opintopisteen laajuinen (noin 35 tuntia opiskelua). Kurssi sopii esimerkiksi opettajien täydennyskoulutukseen kestävän kehityksen teemoissa, mutta myös kelle tahansa aiheesta kiinnostuneelle. Kurssi on maksullinen, hinta 35 euroa / henkilö.

Kurssilla perehdytään Agenda 2030 -kokonaisuuteen ja jokaisen tavoitteen taustaan ja nykytilaan mukaan lukien ilmastonmuutos, koulutus, vesi- ja ruokaturva, sukupuolten tasa-arvo, vastuullinen kuluttaminen ja rauhankysymykset.

Kurssi sisältää asiantuntijapuheenvuoroja, pieniä tehtäviä sekä itseopiskeluaineistoja. Puhujina muun muassa Tarja Halonen (presidentti), Petteri Taalas (Maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeri), Liisa Rohweder (WWF:n pääsihteeri) ja Arno Kotro (filosofian ja psykologian opettaja).

YK-liitto on toteuttanut kurssin yhteistyössä Työväen Sivistysliiton kanssa.

Opiskelijoiden palautetta kurssista:

“Selkeitä esimerkkejä, joita voin käyttää opetustyössäni.”

“Teemoihin pureuduttiin hyvin perusteellisesti ja esimerkit, lisämateriaali ja tehtävät syvensivät oppimista.”

“Työn kannalta hyödyllinen. Olen saanut paljon ideoita ja tietoa.”

“Olen oivaltanut, että kestävä kehitys on paljon muutakin kuin kierrättämistä.”