Kestävä kehitys haltuun -verkkokurssi

Kestävä kehitys haltuun verkkokurssi banneri

Syvennä tietämystäsi kestävän kehityksen tavoitteista, osallistu verkkokurssille!

Itseopiskeltava verkkokurssi syventyy kestävän kehityksen tavoitteisiin sekä niiden taustalla olevaan ajatteluun.

  Mitä tavoitteet tarkoittavat ja miten niihin päästään?
  Missä mennään nyt, paljonko on vielä kirittävää?


Kurssilla perehdytään Agenda 2030 -kokonaisuuteen ja jokaisen tavoitteen taustaan ja nykytilaan mukaan lukien ilmastonmuutos, koulutus, vesi- ja ruokaturva, sukupuolten tasa-arvo, vastuullinen kuluttaminen ja rauhankysymykset.

Kurssi sisältää asiantuntijapuheenvuoroja, pieniä tehtäviä sekä itseopiskeluaineistoja. Puhujina ovat muun muassa presidentti Tarja Halonen, Maailman ilmatieteenlaitoksen pääsihteeri Petteri Taalas, WWF:n pääsihteeri Liisa Rohweder ja filosofian ja psykologian opettaja Arno Kotro.

Kurssi on kahden opintopisteen laajuinen (noin 35 tuntia opiskelua). Kurssi sopii esimerkiksi opettajien täydennyskoulutukseen kestävän kehityksen teemoissa ja kenelle tahansa aiheesta kiinnostuneelle. Kurssi on maksullinen, hinta 35 euroa / henkilö.

Opiskelijoiden palautetta kursseista

“Selkeitä esimerkkejä, joita voin käyttää opetustyössäni. Olen saanut paljon ideoita ja tietoa.”

“Olen oivaltanut, että kestävä kehitys on paljon muutakin kuin kierrättämistä.”

“Teemoihin pureuduttiin hyvin perusteellisesti ja esimerkit, lisämateriaali ja tehtävät syvensivät oppimista.”

"Voin edetä kurssin teemoissa missä järjestyksessä tahansa ja syventyä minulle mielenkiintoisimpiin aiheisiin."