Päivänavauksia: Kulttuurien lähentyminen

Alakoululaisille suunnatuissa päivänavauksissa (1-4) käsitellään satujen muodossa rakentavassa lähentymisessä tarvittavia elämäntaitoja: omien lähtökohtien tunnistamista, empatiaa sekä yhdenvertaisuutta.

Yläkouluille suunnatuissa päivänavauksissa (5-6) käsitellään rakentavassa lähentymisessä tarvittavia elämäntaitoja: omien lähtökohtien tunnistamista, empatiaa sekä yhdenvertaisuutta.

Päivänavausten tekstit löydät ladattavina PDF-tiedostoina yltä. Valmiiksi luetut äänitteet voit niinikään ladata koneellesi yllä olevista linkeistä (mp3).

Vuonna 2010 vietettiin Unescon johdolla YK:n kansainvälistä kulttuurien lähentymisen teemavuotta (International Year for the Raprrochement of Cultures). Teemavuoden lähtökohtana oli kulttuurien moninaisuuden etujen näkyväksi tuominen ja sitä kautta myös vääristyneiden kulttuuristen ilmiöiden hävittäminen.

Kuunnelmat ovat vapaasti käytettävissä koulutus- ja opetustarkoitukseen.