Open vihko: Parcouria, rauhaa ja perusoikeuksia – YK:n teemapäivät koulussa

parcouria_vihko-kansi.jpg

Tämän vihkosen tarkoitus on nostaa esille osa YK:n teemapäivien aiheista ja antaa vinkkejä opettajalle siitä, kuinka näitä teemoja voisi käsitellä koulussa oppilaiden kanssa. Kirjasessa tarjotaan vihjeitä rauhan, tasa-arvon, koulutuksen merkityk- sen, ympäristön ja kestävän kehityksen, terveyden, yhteiskuntavastuun, kulttuuri- en monimuotoisuuden ja vuorovaikutuksen sekä ihmisoikeuksien käsittelyyn.

Aineistoa saa hyödyntää opetuskäyttöön (lähde: Suomen YK-liitto mainiten).