Konvention om personer med funktionsnedsättning

pikkukirja_vammaissopimus-kansi-sve.jpg

I världen finns det ca 650 milj. personer med funktionsnedsättning. Deras liv och utveckling försvåras av stora mängder av fysiska, rättsliga och sociala barriärer. Stora majoriteten av dem lever i utvecklingsländer. Personer med funktionsnedsättning bildar en av de största grupper som står i risk att bli utslagna från det social samhellet.

FN’s fördrag om mänskliga rättigheter garanterar mänskliga rättigheter och grundläggande friheter åt alla människor. Dock genomförandet av grunläggande rättigheter för de personerna med fuktionsnedsättning har ofta varit brisfälliga.

FN’s generalförsamling godkände år 2006 konventionen som behandlar rättigheter av personer med funktionsnedsättning, samt det fakultiva protokollet. Konventionen trädde internationelt i kraft 3.5.2008 då 20 medlemsländer hade slutfört avtalets nationella ratifieringar. Finland teckande konventionen och det faktultiva protokollet i mars 2007. Ratifieringen av konventionen pågår fortfarande.

Pocketboken innehåller förutom konventionsteksten och fakultiva protokollet en kortfattad inledning som Generalsekreteraren på Handikappsforum Pirkko Mahlamäki skrivit. Det är en uppdaterad upplaga av pocketboken som publicerades 2012.

Publikationen har producerats med utrikesministeriets och inrikesministeriets stöd.