Konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor och Pekingdeklarationen

Konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor och Pekingdeklarationen

FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW, deklarationen om kvinnors rättigheter) fick sitt upphov år 1979. Konventionen var vid sin utkomst ett progressivt dokument som tog avstånd från det traditionella sättet att behandla kvinnor som barn.

President Tarja Halonen har skrivit inledningen till det svenskspråkiga CEDAW-avtalet som utges av Finlands FN-förbund. Förutom avtalet innehåller den lilla boken också Pekingdeklarationens svenska översättning. Pekingdeklarationens handlingsprogram medföljer inte.

I samma serie har FN-förbundet tidigare gett ut bl.a. Förenta Nationernas stadga, deklarationen om de mänskliga rättigheterna, konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och UNESCO:s allmänna förklaring om kulturell mångfald samt ILO169-konventionen.

Publikationen har producerats med utrikesministeriets stöd.

Obs! Publikationerna är gratis, men postavgift tilkommer på beställninger över 3 stycken. Du kan beställa högst 40 per gång. Paketet skickas till Matkahuoltos serviceställe närmast dig och postavgiften på 10,90€ betalas där. På Matkahuoltos egna serviceställen kan du betala med kontant, med Credit/Debit-vetalkort, bankkort, Visa Electron-kort samt följande kreditkort: Visa. Mastercard och Eurocard. Hos Matkahuoltos ombud och paketsserviceställe kan betalningssätten variera.