YK-päivä

Kansainvälinen väkivallattomuuden päivä

International Day of Non-Violence

YK: yleiskokous julisti vuonna 2007 lokakuun 2. päivän kansainväliseksi väkivallattomuuden päiväksi. Sama päivä on myös Mahatma Gandhin syntymäpäivä. Gandhi tunnetaan Intian itsenäisyyteen johdattaneen kansalaisoikeusliikkeen johtohahmona ja vapauden ja väkivallattomuuden aatteen edistämistäjänä maailmalla.

Väkivallattomuuden päivänä YK toivoo valtioiden, YK:n alaisten järjestöjen ja kansalaisjärjestöjen muistuttavan ihmisiä sovittelun ja rauhanomaisuuden merkityksestä ristiriitojen ja konfliktien ratkaisemisessa. Jokaisella ihmisellä on oikeus elää turvassa ilman väkivaltaa tai sen uhkaa. Tämä on oletusarvo maailmassa, joka uskoo suvaitsevaisuuden, ymmärryksen ja väkivallattomuuden tärkeyteen ja ajaa näiden arvojen toteutumista.

Väkivallattomuuden päivä liittyy myös kestävän kehityksen tavoitteisiin, erityisesti tavoitteeseen 16, jonka tavoitteena on edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin.

Tiesitkö, että:

Nykypäivän sodissa ja konflikteissa ylivoimaisesti suurin osa uhreista on siviilejä. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat naiset ja lapset.

Väkivallan uhka ei rajoitu pelkästään maihin, joissa soditaan. Suomi ei ole ollut sodassa lähes sataan vuoteen, mutta kymmenet tuhannet suomalaiset lapset, nuoret ja aikuiset kohtaavat väkivaltaa tai sen uhkaa arjessaan, esimerkiksi koulukiusaamisen tai perheväkivallan muodossa.

  • Ensimmäisessä maailmansodassa kuolleista siviiliväestöä oli 15 prosenttia, toisessa maailmansodassa 65 prosenttia ja nykypäivänä n. 90 prosenttia.
  • Puoli miljoonaa ihmistä kuolee joka vuosi henkilöidenvälisen väkivallan seurauksena. Määrä on yhdeksänkertainen poliittisen väkivallan uhrilukuun verrattuna. 
  • Vuonna 2016 16 prosenttia 15–74-vuotiasta suomalaisista vältti jotakin kodin lähellä olevaa turvattomaksi kokemaansa aluetta.
  • Vuonna 2016 poliisin tietoon tuli 1 242 alaikäisiin kohdistunutta seksuaalirikosta Suomessa.
  • Yksi kolmasosaa kaikista maailman naisista on kokenut fyysistä tai henkistä väkivaltaa. Usein tekijänä on oma puoliso. 

(LÄHTEET: Global.finland, World Bank GroupRikollisuustilanne 2016)

Teemapäivän kotisivu
 

"Voisin kuolla monen asian puolesta. Syitä, joiden vuoksi voisin tappaa ei ole yhtäkään". 

 Mahatma Gandhi, The Story of My Experiments with Truth, 1927