yleiskokous

YK:n yleiskokous keskustelee suojeluvastuusta (responsibility to protect, R2P) 23.-24.7.2009. Dialogin pohjana on pääsihteeri Ban Ki-moonin tammikuussa 2009 julkaisema raportti, joka pyrkii edistämään suojeluvastuun normin operationalisointia. Lue lisää

Vuonna 2008 valittiin ensimmäistä kertaa kansalaisjärjestöjen yhteinen edustaja YK:n yleiskokoukseen. Tavoitteena on, että yleiskokoukseen osallistuu vähintään yksi kansalaisjärjestöjen edustaja ja yksi nuorisoedustaja osana Suomen virallista valtuuskuntaa. Kansalaisjärjestöjen edustaja lähtee New Yorkiin syksyllä 2009. Lue lisää

Dohan julistuksessa todetaan muun muassa, että teollisuusmaat - Monterreyn sopimuksen mukaisesti - pitäytyvät sitoumuksessaan antaa 0,7 prosenttia bruttokansantuotteestaan kehitysapuun. Lue lisää

Kansainvälisen tuomioistuimen 15-henkisessä tuomarikokoonpanossa ei uusien valintojen jälkeen ole yhtään naista. Vaalissa oli yhteensä yhdeksän ehdokasta, joista Kolumbian nimittämä ehdokas vetäytyi ennen vaalia. Lue lisää

Komitean tehtävänä on valvoa YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen toimeenpanoa sen ratifioineissa maissa. Komiteassa on kaksitoista asiantuntijaa, joista seitsemän on miestä ja viisi naista. Yhdeksällä asiantuntijoista on omakohtaista kokemusta vammaisuudesta. Lue lisää

Allianssi ja YK-liitto hakevat aktiivista nuorisotoimijaa edustamaan Suomen nuoria YK:n yleiskokoukseen osana Suomen valtuuskuntaa sekä toimimaan linkkinä Suomen nuorison ja YK:n välillä. Delegaatin kausi alkaa tammikuussa 2009 ja kestää huhtikuuhun 2010. Lue lisää

Tule tapaamaan kansalaisjärjestödelegaattia 3.11. klo 14. Tilaisuudessa luodaan katsaus yleiskokouksessa käsittelyssä oleviin ajankohtaisiin asioihin. Erityisteemana keskusteluissa on vammaisten oikeuksia koskeva YK:n yleissopimus, joka astui voimaan 3.5.2008. Lue lisää

Työryhmän on määrä tehdä maailmanjärjestön jäsenvaltioille ehdotuksia toimenpiteistä, joilla globaalin talouden vakaus voitaisiin turvata. Lisäksi sen tehtävänä on tarkastella ja uudistaa globaalin rahoitusjärjestelmän, muun muassa Maailmanpankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston, rakenteita. Lue lisää

YK:n vuosikirja on kattavin, vuosittain julkaistava teos koskien järjestön toimintaa. Vuosikirjat on nyt koottu ensimmäistä kertaa yhteen, elektronisessa muodossa ja käyttäjille ilmaiseksi. Jokainen vuosikirja tarjoaa muun muassa analyysejä ja äänestystuloksia kaikista keskeisistä yleiskokouksen, turvallisuusneuvoston ja talous- ja sosiaalineuvoston päätöslauselmista ja päätöksistä. Lue lisää

Haemme kansalaisjärjestöjen yhteistä edustajaa YK:n yleiskokousdelegaatioon. Hakijalta edellytetään mm. hyvää järjestökentän tuntemusta, vahvaa osaamista vähintään yhdeltä YK:n toimisektorilta, hyvää esiintymis- ja viestintätaitoa sekä valmiutta toimia yhteistyössä erilaisten järjestöjen kanssa ennen kokoukseen osallistumista sekä sen jälkeen. Lue lisää

Pages

Subscribe to yleiskokous