Tehtävät - YK

Linkki kunkin tehtävän ohjeisiin avautuu tehtävän nimikkeestä.

1. Unelmana tulevaisuus?

Teema: ihmisoikeudet, lasten oikeudet, monikulttuurisuus
Kohderyhmä: yläkoulu, lukio
Kesto: 1-2 oppituntia
Osallistujamäärä: koko luokka, ryhmätyö
Tarvikkeet: kirjoitusvälineet
Oppiaineet: AI, OPO, HI, YH, ET, FI

Kuvaus: Pohditaan omia tulevaisuuteen liittyviä odotuksia ja verrataan niitä eri puolilla maailmaa asuvien lasten ja nuorten odotuksiin ja mahdollisuuksiin.

2. Oikeudet ja velvollisuudet

Teema: ihmisoikeudet, lasten oikeudet
Kohderyhmä: yläkoulu ja lukio
Kesto: 1 oppitunti
Osallistujamäärä: koko luokka, ryhmätyö
Tarvikkeet: 10 kpl punaista paperia (A5), 10 kpl valkoista paperia (A5), kopiot lapsen oikeuksien sopimuksesta
Oppiaineet: AI, HI, YH, ET, FI, UE, OPO

Kuvaus: Pohditaan oikeuksien ja velvollisuuksien suhdetta.

3. Lottovoitto syntyä pojaksi?

Teema: ihmisoikeudet
Kohderyhmä: yläkoulu, myös muut luokka-asteet
Kesto: 1 oppitunti
Osallistujamäärä: koko luokka, ryhmätehtävä
Tarvikkeet: kopiot tietoiskuista
Oppiaineet: AI, FI, HI, YH, BG, ET, UE

Kuvaus: Pohditaan sukupuolen merkitystä ja eri sukupuolten arvoa.

4. Liputuspäivät Suomessa

Kohderyhmä:  yläkoulu, lukio
Kesto: 1 oppitunti
Osallistujamäärä: koko luokka, ryhmätehtävä
Tarvikkeet: kopiot liitteestä tai kalenterit ja internet
Oppiaineet: AI, FI, HI, YH

Kuvaus: Pohditaan liputuksen, sukupuolen ja arvostuksen välistä suhdetta Suomessa.

5. Ihmisoikeudet uutisissa

Teema: ihmisoikeudet ja mediakriittisyys
Kesto: 1 oppitunti
Osallistujamäärä: 2 +
Ikäsuositus: soveltaen sopii kaikille
Tarvikkeet: sanoma- ja aikakauslehtiä, ajankohtaisohjelmia, materiaalit julisteen tekoon
Oppiaineet: AI, YH

Kuvaus: Tutustutaan ihmisoikeuksiin ja pohditaan niiden toteutumista uutisten avulla.

6. Totta vai tarua?

Teema: vuosituhattavoitteet
Kohderyhmä: yläkoulu, lukio
Kesto: 1-2 oppituntia
Osallistujamäärä: koko luokka
Tarvikkeet: kopio sarjakuvista (liite)
Oppiaineet: AI, KU, HY, EN

Kuvaus: Analysoidaan vuosituhattavoitteiden vahvuuksia ja heikkouksia sarjakuvapiirrosten kautta.

7. Puhesopimus

Teema: keskustelu, vuorovaikutustaidot
Kesto: 2 h +
Osallistujamäärä: 2 +
Kohderyhmä: ala- ja yläkoulu
Tarvikkeet: paperia, kyniä, iso paperi, tusseja
Oppiaineet: YH, AI, HI, ET

Kuvaus: Pohditaan, mitä sääntöjä ja sopimuksia tarvitaan yhteistyön onnistumiseen.

8. Neljä nurkkaa

Teema: YK:n tavoitteet ja tehtävät
Kohderyhmä: yläkoulu, lukio
Kesto: 1 oppitunti
Tarvikkeet: luokkahuone
Osallistujamäärä: 20 +
Oppiaineet: YH, HI, ET

Kuvaus: Tutustutaan tarkemmin YK:n rooliin ja tavoitteisiin.

9. Rauhanpuu

Teema: rauha
Kohderyhmä: ala- ja yläkoulu
Kesto: n. 15 min.
Osallistujamäärä: 4+
Tarvikkeet: paperia ja kyniä
Oppiaineet: YH, ET, HI

Kuvaus: Pohditaan rauhaan tarvittavia tekijöitä.

10. Rauhanturvaajat maailman konflikteissa

Teema: konfliktit, rauhanturvaaminen
Kohderyhmä: yläkoulu, lukio
Kesto: 1-2 oppituntia
Osallistujamäärä: koko luokka
Tarvikkeet: tietokoneet ja internet, materiaalit esitelmän tekoon
Oppiaineet: YH, HI, EN, BG

Kuvaus: Tutustutaan maailman konflikteihin.

11. Vuosituhattavoitteet-timantti

Teema: YK:n toiminta
Kesto: 30 min.
Osallistujamäärä: 4 +
Kohderyhmä: 12 +
Tarvikkeet: kopiot ryhmille oikeuskorteista (liite 1), saksia
Oppiaineet: YH, HI, ET

Kuvaus: Harjoituksessa tutustutaan vuosituhattavoitteisiin ja pohditaan, mitä maailmassa tulisi ensisijaisesti tehdä.

12. Ihmisoikeustimantti

Teema: ihmisoikeudet
Kesto: 30 min.
Osallistujamäärä: 4 +
Kohderyhmä: 12 +
Tarvikkeet: kopiot ryhmille oikeuskorteista (liite)
Oppiaineet: YH, HI, ET

Kuvaus: Harjoituksen avulla huomataan, että ihmisoikeudet liittyvät toisiinsa ja niiden tärkeysjärjestykseen laittaminen on lähes mahdotonta.

13. Suomi ja YK

Teema: YK ja kehitys
Kohderyhmä: yläkoulu, lukio
Kesto: 1 oppitunti
Osallistujamäärä: koko luokka, 3-4 hengen ryhmät
Tarvikkeet: Internet, kopiot kysymyksistä kaikille ryhmille
Oppiaineet: HI, YH

Kuvaus: Tutustutaan Suomen YK-jäsenyyteen nykypäivänä ja eri vuosikymmeninä.

14. Kestävä kehitys -bingo

Teema: kestävä kehitys
Kesto: 15 min.
Osallistujamäärä: 6 +
Kohderyhmä: yläkoulu, lukio
Tarvikkeet: kopio pelipohjasta kaikille (liite)
Oppiaineet: BG, YH, HI, ET, KU, AI,

Kuvaus: Opitaan kestävän kehityksen teemoista bingopelin avulla.

15. Ihmisoikeusbingo

Teema: ihmisoikeudet
Kesto: 1-2 opituntia
Osallistujamäärä: 6 +
Kohderyhmä: yläkoulu, lukio
Tarvikkeet: kopio pelipohjasta kaikille (liite)
Oppiaineet: YH, HI, ET

Kuvaus: Opitaan ihmisoikeuksista bingopelin avulla.

16. Konfliktien ehkäisy -alias

Teema: konfliktien ja ristiriitojen ehkäisy, rauha
Kohderyhmä: yläkoulu, lukio
Kesto: 1 oppitunti
Osallistujamäärä: 5 +
Tarvikkeet: kopiot ryhmille selitettävistä sanoista
Oppiaineet: AI, ET, YH

Kuvaus: Opitaan, mitä asioita tarvitaan ristiriitojen ja konfliktien ehkäisyyn.

17. Arki eri maissa

Teema: ihmisoikeudet, lasten oikeudet, monikulttuurisuus
Kohderyhmä: yläkoulu ja lukio
Kesto: 1-2 oppituntia
Osallistujamäärä: koko luokka, ryhmätyö
Tarvikkeet: tietokoneet ja internet, moniste maakysymyksistä, materiaalit karttojen tekoon
Oppiaineet: BG, HI, YH, ET, FI, AI, ATK

Kuvaus: Perehdytään eri maiden kulttuureihin ja elinolosuhteisiin lasten näkökulmasta. Askarrellaan valtioista infokartat luokan seinille.

18. Pääsenkö piiriin?

Teema: väkivallattomuus, ihmisoikeudet
Kesto: 10-15 min.
Osallistujamäärä: 8 +
Kohderyhmä: ala- ja yläkoulu
Tarvikkeet: luokkahuone
Oppiaineet: YH, ET