Tehtävät - YK - Ihmisoikeudet

Linkki kunkin tehtävän ohjeisiin avautuu tehtävän nimikkeestä


1. Arki eri maissa

Teema: ihmisoikeudet, lasten oikeudet, monikulttuurisuus
Kohderyhmä: yläkoulu ja lukio
Kesto: 1-2 oppituntia
Osallistujamäärä: koko luokka, ryhmätyö
Tarvikkeet: tietokoneet ja internet, materiaalit karttojen tekoon
Oppiaineet: BG, HI, YH, ET, FI, AI, ATK

Kuvaus: Perehdytään eri maiden kulttuureihin ja elinolosuhteisiin lasten näkökulmasta. Askarrellaan valtioista infokartat luokan seinille.

2. Unelmana tulevaisuus?

Teema: ihmisoikeudet, lasten oikeudet, monikulttuurisuus
Kohderyhmä: yläkoulu, lukio
Kesto: 1-2 oppituntia
Osallistujamäärä: koko luokka, ryhmätyö
Tarvikkeet: kirjoitusvälineet
Oppiaineet: AI, OPO, HI, YH, ET, FI

Kuvaus: Pohditaan omia tulevaisuuteen liittyviä odotuksia ja verrataan niitä eri puolilla maailmaa asuvien lasten ja nuorten odotuksiin ja mahdollisuuksiin.

3. Oikeudet ja velvollisuudet

Teema: ihmisoikeudet, lasten oikeudet
Kohderyhmä: yläkoulu ja lukio
Kesto: 1 oppitunti
Osallistujamäärä: koko luokka, ryhmätyö
Tarvikkeet: 10 kpl punaista paperia (A5), 10 kpl valkoista paperia (A5), kopiot lapsen oikeuksien sopimuksesta
Oppiaineet: AI, HI, YH, ET, FI, UE, OPO

Kuvaus: Pohditaan oikeuksien ja velvollisuuksien suhdetta

4. Lottovoitto syntyä pojaksi?

Teema: ihmisoikeudet, sukupuolten välinen tasa-arvo
Kohderyhmä: yläkoulu, myös muut luokka-asteet
Kesto: 1 oppitunti
Osallistujamäärä: koko luokka, ryhmätehtävä
Tarvikkeet: kopiot tietoiskuista
Oppiaineet: AI, FI, HI, YH, BG, ET, UE

Kuvaus: Pohditaan sukupuolen merkitystä ja eri sukupuolten arvoa

5. Neljä nurkkaa

Teema: YK:n tavoitteet ja tehtävät
Kohderyhmä: yläkoulu, lukio
Kesto: 1 oppitunti
Tarvikkeet: luokkahuone
Osallistujamäärä: 20 +
Oppiaineet: YH, HI, ET

Kuvaus: Tutustutaan tarkemmin YK:n rooliin ja tavoitteisiin

6. Ihmisoikeusbingo

Teema: ihmisoikeudet
Kohderyhmä: yläkoulu, lukio

Kesto: 1-2 opituntia

Osallistujamäärä: koko luokka
Tarvikkeet: kopio pelipohjasta kaikille (liite)

Oppiaineet: YH, HI, ET

Kuvaus: Opitaan ihmisoikeuksista bingopelin avulla

7. Ihmisoikeustimantti

Teema: ihmisoikeudet
Kohderyhmä: yläkoulu ja lukio

Kesto: 1-2 oppituntia
Osallistujamäärä: koko luokka
Kohderyhmä: 12 +
Tarvikkeet: kopiot ryhmille oikeuskorteista (liite)
Oppiaineet: YH, HI, ET

Kuvaus: Harjoituksen avulla huomataan, että ihmisoikeudet liittyvät toisiinsa ja niiden tärkeysjärjestykseen laittaminen on lähes mahdotonta.

8. Ihmisoikeudet uutisissa

Teema: ihmisoikeudet ja mediakriittisyys
Kohderyhmä: alakoulu, yläkoulu, lukio

Kesto: 1 oppitunti
Osallistujamäärä: koko luokka
Tarvikkeet: sanoma- ja aikakauslehtiä, ajankohtaisohjelmia, materiaalit julisteen tekoon
Oppiaineet: AI, YH

Kuvaus: Tutustutaan ihmisoikeuksiin ja pohditaan niiden toteutumista uutisten avulla

9. Pääsenkö piiriin?

Teema: väkivallattomuus, osallisuus, ihmisoikeudet
Kohderyhmä: alakoulu, yläkoulu, lukio

Kesto: 10-15 min.
Osallistujamäärä: koko luokka
Tarvikkeet: tila, johon voi muodostaa piirin, samoin erillinen tila, jonne vapaaehtoisen voi ohjata hetkeksi kuulo- ja näköetäisyyden ulkopuolelle
Oppiaineet: YH, ET, UE, FI, Terveystieto

10. Suomi ja YK

Teema: YK ja kehitys
Kohderyhmä: yläkoulu, lukio
Kesto: 1 oppitunti
Osallistujamäärä: koko luokka, 3-4 hengen ryhmät
Tarvikkeet: Internet, kopiot kysymyksistä kaikille ryhmille
Oppiaineet: HI, YH

11. Kestävä kehitys -bingo

Teema: kestävä kehitys
Kesto: 15 min.
Osallistujamäärä: koko luokka
Kohderyhmä: yläkoulu, lukio
Tarvikkeet: kopio pelipohjasta kaikille (liite)
Oppiaineet: BG, YH, HI, ET, KU, AI,

Kuvaus: Tutustutaan Suomen YK jäsenyyteen nykypäivänä ja eri vuosikymmeninä