Sodat ja konfliktit

Vuonna 2013 maailmassa oli käynnissä 33 aktiivista konfliktia. Konfliktien lukumäärä on pysynyt suurin piirtein samoissa lukemissa viimeisen vuosikymmenen ajan. Kylmän sodan aikana aktiivisia konflikteja laskettiin olevan noin 50.

 

Vaikka konfliktien määrä ei ole juuri muuttunut kuluneen vuosikymmenen aikana, on konflikteissa menehtyneiden määrä noussut. Vuonna 2012 konflikteissa surmansa saaneiden määrää nosti erityisesti Syyrian konflikti, jossa arvioitiin menehtyneen liki puolet kaikista käynnissä olevien konfliktien uhreista.

Konfliktien luonne on muuttunut merkittävästi kuluneen vuosisadan aikana. Kylmän sodan päättymisen jälkeen valtaosa sodista ja aseellisista selkkauksista on ollut valtioiden sisäisiä, jossa aseistetut osapuolet ovat yhden valtion erimielisiä ryhmittymiä. Tämän päivän konfliktit ovat enää harvoin valtiollisten armeijoiden yhteenottoja.

Konfliktien muuttuneen luonteen seurauksena myös siviiliuhrien määrä on kasvanut huomattavasti. Kuolleisuus koskettaa tänä päivänä useimmin saman kansakunnan jäseniä etnisten puhdistusten, alueristiriitojen tai poliittisten valtapyrkimysten seurauksena. Vielä sata vuotta sitten aseellisista selkkauksista surmansa saaneista siviilejä oli muutama prosentti, tänä päivänä luku on liki 90 prosenttia.

Konfliktiksi määritellään selkkaus, jossa on osallisena vähintään kaksi erimielistä osapuolta ja jossa on saanut surmansa vähintään 25 ihmistä yhden kalenterivuoden aikana.

Sodaksi määritellään järjestäytyneiden yhteisöjen välinen aseellinen konflikti, jossa surmansa saa vähintään 1000 henkilöä vuodessa.

Konfliktit ja aseelliset selkkaukset pakottavat miljoonat ihmiset lähtemään kodeistaan ja jättämään kotiseutunsa. YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n mukaan konfliktien ja vainon vuoksi pakolaisiksi joutuneita ihmisiä oli vuoden 2012 lopussa jo yli 45 miljoonaa.

Konfliktien uhrit tänä päivänä:

 • 90 % uhreista on siviilejä ja heistä 80 prosenttia on naisia ja lapsia.
 • 1800-luvun lopussa siviiliuhreja oli 5 prosenttia.
 • 1900-luvun alussa siviiliuhreja oli 15-20 prosenttia.
 • Toisessa maailmansodassa siviiliuhreja oli noin 50 prosenttia.
 • Joka neljäs maailman lapsi elää sotatilasta johtuen vaaran ja epävarmuuden keskellä.

Käynnissä olevista konflikteista:

 • Yli 95 prosentissa esiintyy vakavaa naisiin ja lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa.
 • Yli 70 prosentissa lapset joutuvat eroon vanhemmistaan joko pakotetusti tai taistelujen seurauksena.
 • Yli 70 prosentissa on mukana lapsisotilaita: suurin osa heistä on pakotettu sotilaiksi.
 • Yli 300.000 alle 18-vuotiasta osallistuu taisteluihin eri puolella maailmaa. Nuorimmat lapsisotilaat ovat 7-vuotiaita.
 • 85 prosentissa naisia ja tyttöä on siepattu ja salakuljetettu joko naapurimaihin tai kauemmas myös länsimaihin.

Viimeisen vuosikymmenen aikana:

 • Yli 2 miljoonaa lasta sai surmansa sodan aikana.
 • Yli 4 miljoonaa joutui fyysisen tai seksuaalisen pahoinpitelyn uhriksi.
 • Yli miljoona jäi orvoksi tai joutui eroon perheestään ja sukulaisistaan.
 • Yli 90 prosenttia sodassa kadonneista ja vangituista on miehiä.