Rauhanturvaaminen ja rauhanrakentaminen

Vuodesta 1948 lähtien YK:n rauhanturvajoukot ovat suorittaneet 71 rauhanturvaoperaatiota. Tällä hetkellä (31.12.2015) on käynnissä 16 rauhanturvaoperaatiota, joista laajin on meneillään Kongon demokraattisessa tasavallassa.

 

Rauhanturvaamisen tavoitteena on avustaa konfliktin eri osapuolia saavuttamaan sopu poliittisten mekanismien keinoin. Rauhanturvaajat auttavat muun muassa selkkauksen osapuolia löytämään keskusteluyhteyden, valvovat tulitaukoja ja pitävät yllä turva-alueita. YK:n rauhanturvaajiin kuuluvat myös siviilipoliisit, vaalitarkkailijat ja ihmisoikeusasiantuntijat.

Rauhanturvaryhmät voidaan jakaa tarkkailuryhmiin ja rauhanturvajoukkoihin:

  • Tarkkailuryhmiin kuuluu tavallisesti aseettomia sotilas- ja siviilitarkkailijoita, jotka valvovat tulitaukosopimuksien toteutumista.
  • Rauhanturvajoukot koostuvat kevyesti aseistetuista sotilaista ja huippuvarustelluista joukko-osastoista.

Rauhanturvaoperaatiot sisältävät erilaisia tehtäviä:

  • Vaalien valvonta
  • Poliisien koulutus
  • Miinojen raivaus
  • Sotilaiden kotiuttaminen
  • Aseiden riisunta

Rauhanturvaamisen keskeiset periaatteet ovat yhä samat kuin toiminnan alkaessa:

  •     puolueettomuus
  •     vastaanottavan valtion suostumus
  •     voimankäytön säännöt

YK:n peruskirja kehottaa ihmisiä “yhdistämään voimansa ylläpitääkseen rauhaa ja turvallisuutta”.

Tavoitteena pysyvä rauha

Rauhanturvaamista ei ole varsinaisesti mainittu YK:n peruskirjassa. Turvallisuusneuvoston tehtäväksi sen sijaan on asetettu uhkien olemassaolon selvittäminen ja ratkaisujen etsiminen niihin. Idea rauhanturvaamisesta syntyi YK:n perustamisen jälkeen. Alkujaan rauhanturvaajien tehtävänä oli luoda turva-alueita taistelevien osapuolien erottamiseksi. Sittemmin on siirrytty rauhan tukemiseen ja rauhanrakentamiseen.

Rauhanturvaoperaation aloittamisesta päättää aina YK:n turvallisuusneuvosto. Neuvosto määrittelee operaation koon, sen päätavoitteet ja aikataulun. Jäsenvaltiot päättävät itse aikovatko ne osallistua operaatioon. Jokainen operaatio vaatii alkaakseen myös kiistan osapuolien suostumuksen.

Tämänhetkiset rauhanturvaoperaatiot

Lähde: un.org/en/peacekeeping/operations/current.

 

Suomi lähetti ensimmäistä kertaa rauhanturvajoukkoja Suezille vuonna 1956. Sen jälkeen yli 40 000 suomalaista on toiminut rauhanturvaajana yli 30 YK-johtoisessa operaatiossa.

 

Lisätietoa:

Globalis.fi-tietokanta karttoja, graafeja ja tietoa maailman konflikteista ja YK:n roolista niissä

YK ja rauhanturvaaminen (englanniksi)

Uppsalan yliopisto - Department of Conflict and Peace reasearch - tietokanta konflikteista (englanniksi)