Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden päivä

World Day of Social Justice

Yhä tänä päivänä kaikista yhteiskunnista löytyy epäoikeudenmukaisia piirteitä. Vuonna 2007 YK:n yleiskokous julisti helmikuun 20. päivän kansainväliseksi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden päiväksi korostamaan tätä epäkohtaa maailmassa. YK pyrkii näin muistuttamaan jäsenmaitaan, että sosiaalinen oikeudenmukaisuus on osa järjestön kehitystavoitteiden ydinsanomaa.

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus on arvokkaan elämän edellytys

Sukupuoleen perustuvaa syrjintää tapahtuu työpaikoilla, työttömyysluvut nousevat, ihmisiä jää sosiaaliturvan ulkopuolelle. On selvää, että sosiaalinen oikeudenmukaisuus ei toteudu kaikkialla maailmassa.

Mitä sosiaalisella oikeudenmukaisuudella tarkoitetaan? Se voidaan määritellä ihmisten mahdollisuudeksi saavuttaa täysi potentiaalinsa yhteiskunnassa. Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden käsitteellä viitataan reiluuteen ja molemminpuoliseen vastuuseen: ihmiset ovat vastuussa toisistaan ja kaikkien vastuulla on varmistaa, että ihmisillä on yhtäläiset mahdollisuudet onnistua elämässä.

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus on ensisijainen periaate, joka takaa rauhallisen ja menestyksekkään yhteiselon maailmassa. Sitä tuetaan edistämällä sukupuolten välistä tasa-arvoa, alkuperäiskansojen ja maahanmuuttajien oikeuksia sekä poistamalla esteitä, joita ihmiset kohtaavat sukupuolensa, ikänsä, rotunsa, etnisen alkuperänsä, uskontonsa, kulttuurinsa tai vammansa takia.

Valitettavasti sosiaalinen oikeudenmukaisuus on aivan liian monelle ihmisille edelleen vain kaukainen haave. Äärimmäinen köyhyys, nälkä, epäoikeudenmukaisuus ja ihmisoikeuksien rikkominen ovat suuri osa nykypäivää. Maailmanlaajuinen talouskriisi uhkaa huonontaa tilannetta entisestään.

Yksi YK:n tärkeimmistä tehtävistä kehityksen ja ihmisarvon edistämistyössä on sosiaalisen oikeudenmukaisuuden tavoittelu. Esimerkkinä YK:n sitoutumisesta sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen on Kansainvälinen työjärjestö ILO:n vuonna 2008 hyväksymä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden julistus reilun globalisaation näkökulmasta. Julistus keskittyy takaamaan kaikille oikeudenmukaisen lopputuloksen työllisyyden, sosiaalisen suojelun, sosiaalinen vuoropuhelun ja työoikeuksien avulla.

YK:n pääsihteerin Ban Ki-moonin mukaan sosiaalisessa oikeudenmukaisuudessa on kyse muustakin kuin eettisestä velvoitteesta – sosiaalinen oikeudenmukaisuus on kansallisen vakauden ja globaalin hyvinvoinnin perusta.

”Yhdenvertaiset mahdollisuudet, solidaarisuus ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen ovat välttämättömiä kansakuntien ja ihmisten täyden potentiaalin saavuttamiseksi”, Ban kommentoi.

”Maailman sosiaalisen oikeudenmukaisuuden päivä kannustaa kaikkia maita konkreettisiin toimiin arvokkaan elämän ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien edistämiseksi.”

Teemapäivän tehtävät

Lähteet:

Teemapäivän kotisivu (YK)

YK:n yleiskokouksen julistus, 27.11.2007, A/RES/62/10

Yhdistyneiden kansakuntien alueellinen tiedotuskeskus

ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization

Declaration on Social Justice for a Fair Globalization - Preliminary implementation plan