Tehtävät - Taloudellinen

Linkki kunkin tehtävän ohjeisiin avautuu tehtävän nimikkeestä.

1. Vuoden "turhake"

Teema: vastuullinen kuluttaminen, yritysten yhteiskuntavastuu
Kohderyhmä: yläkoulu, sovellettavissa myös muille luokka-asteille
Kesto: 1 oppitunti
Osallistujamäärä: koko luokka, min. 10 oppilasta
Tarvikkeet: materiaalit julisteiden tekoon, äänestyslaput ja äänestyslaatikko
Oppiaineet: GE, KO, HI, YH

Kuvaus: Mietitään yhdessä eri turhakkeita ja järjestetään ”Vuoden Turhake” -äänestys. Äänestystilaisuuteen tehdään kampanjajulisteita ympäristön suojelusta.

2. Jalkapallon matka

Teema: kestävä kehitys, lapsityövoima, vastuullinen kuluttaminen, yritysten yhteiskuntavastuu
Kohderyhmä: yläkoulu, sopii soveltaen myös muille luokka-asteille
Kesto: 1 oppitunti
Osallistujamäärä: 5 +
Tarvikkeet: tietokoneet ja Internet
Oppiaineet: YH, KO, ATK, GE

Kuvaus: Perehdytään tuotteen valmistusprosessiin ja tarkastellaan sen eettisyyttä ja ekologisuutta.

3. Vaatevallankumous

Teema: yritysvastuu ja vastuullinen kuluttaminen
Kohderyhmä: yläkoulu, lukiot
Kesto: 1-3 oppituntia
Osallistujamäärä: koko luokka, jakaudutaan pienryhmiin
Tarvikkeet: materiaalit julisteen tekoon, tietokoneet ja Internetyhteys
Oppiaineet: AI, YH, GE

Kuvaus: Perehdytään lehtiartikkelien avulla vaateteollisuuden yritysvastuuseen, otetaan selvää mistä omat vaatteet tulevat, tutustutaan tarkemmin vaateteollisuusmaihin ja harjoitellaan kansalaisaktiivisuutta ja vaikuttamista käytännössä.

4. Eko ja Öky

Teema: vastuullinen kuluttaminen
Kohderyhmä: ala- ja yläkoulu
Kesto: 1-2 oppituntia
Osallistujamäärä: koko luokka
Tarvikkeet: suuria (väh. A3) ja tavallisia (A4) paperiarkkeja, värikyniä
Oppiaineet: AI, KU, BG, YH, ET, FI, AI,

Kuvaus: Perehdytään erilaisten ympäristökäyttäytymisten vaikutuksiin.

5. Lenkkitossun hinta

Teema: yritysten yhteiskuntavastuu, vastuullinen kuluttaminen, ihmisoikeudet
Kesto: 1 oppitunti
Kohderyhmä: yläkoulu, lukio
Osallistujamäärä: koko luokka, paritehtävä
Tarvikkeet: kopiot kaikille liitteestä tai tietokoneet
Oppiaineet: MA, YH, KO, ATK

Kuvaus: Tutustutaan lenkkitossun tuotantoketjuun ja pohditaan, mistä 100 € lenkkareiden kulut rakentuvat sekä onko jako reilu.

6. Millainen kuluttaja olet?

Teema: vastuullinen kuluttaminen, kestävä kehitys
Kesto: 1 oppitunti
Kohderyhmä: yläkoulu
Osallistujamäärä: koko luokka
Tarvikkeet: kopiot liitteistä kaikille
Oppiaineet: BG, YH, KO
Kuvaus: Pohditaan omaa kulutuskäyttäytymistä kestävän kehityksen kannalta.

7. Menetetty vallankumous

Teema: yritysvastuu ja vastuullinen kuluttaminen
Kohderyhmä: yläkoulu, lukiot
Kesto: 1-2 oppituntia
Osallistujamäärä: koko luokka, jakaudutaan pienryhmiin
Tarvikkeet: kopio kaikille artikkelista, mahdollisuus videon katsomiseen
Oppiaineet: YH, GE, AI,

Kuvaus: Perehdytään yritysvastuun ja vastuullisen kuluttamisen teemoihin tarkastelemalla kehitysmaiden vaatetehtaiden työoloja.

8. Taloudellinen kestävä kehitys -bingo

Teema: kestävä kehitys, yritysten yhteiskuntavastuu, taloudellinen eriarvoisuus
Kesto: 1 oppitunti
Osallistujamäärä: 6 +
Kohderyhmä: yläkoulu, lukio
Tarvikkeet: kopio pelipohjasta kaikille, kopio vastauksista (liitteet)
Oppiaineet: YH, HI, BG
Kuvaus: Opitaan taloudellisen kestävän kehityksen teemoista bingopelin avulla.

9. Väittely kehitysyhteistyörahoista

Teema: taloudellinen eriarvoisuus
Kohderyhmä: yläkoulu, lukio
Kesto: 2 oppituntia
Osallistujamäärä: koko luokka, ryhmätyö, luokka jaetaan vättelyyn kahtia
Tarvikkeet: kopiot liitteen uutisista oppilaille, materiaalit julisteiden tekoon
Oppiaineet: AI, HY, YH

Kuvaus: Pohditaan kehitysyhteistyön tärkeyttä ja vaikutusta laajempaan kokonaisuuteen uutisten, apukysymysten ja väittelytilaisuuden avulla.

10. Yritysvastuu-sananselitys

Teema: yritysten yhteiskuntavastuu
Kesto: 1-2 oppituntia
Kohderyhmä: yläkoulu, lukio
Osallistujamäärä: 20+, pari- tai ryhmätehtävä
Tarvikkeet: kopiot liitteistä ryhmille
Oppiaineet: YH, HI, AI

Kuvaus: Tutustutaan yritysvastuuseen liittyvään sanastoon ja perehdytään tarkemmin sen teemoihin.

Lisää tehtäviä tulossa pian!