Sosiaalinen kestävä kehitys

Sosiaalisen kestävän kehityksen tavoitteena on taata edellytykset ihmisten hyvinvoinnille sekä nykypäivänä että tulevaisuudessa. Pyrkimyksenä on poistaa ihmisten välistä eriarvoisuutta ja varmistaa jokaiselle riittävä toimeentulo, asianmukainen terveydenhuolto, mahdollisuus koulutukseen sekä turvata perusoikeuksien toteutuminen.

Globaaleja haasteita sosiaalisen kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin toteutumiselle ovat erityisesti väestönkasvu, köyhyys ja eriarvoisuus. Myös sukupuolten välinen epätasa-arvo, koulutuksen järjestäminen ja terveydenhuollon turvaaminen ovat maailmanlaajuisia haasteita, jotka vaativat ponnistuksia niin yksittäisiltä valtioilta kuin koko kansainväliseltä yhteisöltäkin.

Suomessa ajankohtaisia sosiaalisen kestävyyden haasteita ovat muun muassa syrjäytyminen ja työttömyys.

Sosiaalinen kestävä kehitys on monelta osin riippuvainen ja sidoksissa muihin kestävyyden ulottuvuvuuksiin. Vaikutukset kiertyvät niin taloudelliseen, ekologiseen kuin kulttuuriseen kestävyyteen, eikä haasteita ole mahdollista ratkaista ilman eri osa-alueiden tiivistä vuorovaikutusta.

Lue lisää:

Kestävän kehityksen tavoitteet ja taustat

Sustainable development, UN