Maailman väestö

Maailman väkiluku ylitti 7 miljardia vuonna 2011. YK:n väestörahasto arvioi väkiluvun nousevan vuonna 2050 jo yli 9,3 miljardiin.

Väkiluku on kasvanut viimeisten 60 vuoden aikana 20 prosentilla. Väestönkasvun ovat mahdollistaneet ravinnontuotannon ja terveydenhuollon kehittyminen sekä hygienian ja lääketieteen parantuminen. Syntyvyyden ohella lisääntyvään väestömäärään vaikuttaa kuolleisuuden lasku. Ihmiset elävät nykyään huomattavasti pidempään kuin aikaisemmin.

Tänä päivänä suurin osa maailman ihmisistä, yli 80 %, elää kehitysmaissa. Myös väestönkasvu tapahtuu käytännössä yksinomaan näillä alueilla. Vaikka eliniän piteneminen on kasvattanut yli 60-vuotiaiden osuutta, on nuorten, alle 25-vuotiaiden osuus maailman ihmistä yhä suuri. Keskimäärin nuoria on noin 45 %, paikoin jopa 60 % kokonaisväestöstä.

Meitä on päivä päivältä enemmän

Maailman väestö kasvaa noin 75 miljoonalla ihmisellä joka vuosi. Väestönkasvu tuo mukanaan suuria haasteita ravinnontuotannolle, puhtaan veden riittävyydelle, terveydenhuollolle, koulutukselle, kaupunkisuunnittelulle, työelämälle ja ympäristölle ympäri maailman.

  • Vuosien 1960 ja 2000 välillä maapallon väkimäärä kaksinkertaistui.
  • Syntyvyyshuippu saavutettiin 1980-luvun lopussa, jolloin väestö kasvoi 88 miljoonalla vuodessa.
  • Vuonna 2011 maailman väkiluku ylitti 7 miljardia.
  • Noin puolet maailman väestöstä on alle 25-vuotiaita.
  • Vuonna 2050 maailmassa on todennäköisesti yli 9 miljardia asukasta.
  • Suurin osa väestökasvusta tapahtuu kaupungeissa.
  • Yli 90 prosenttia väestönkasvusta tapahtuu kehitysmaissa.

Lähde: YK:n väestörahasto, Unfpa vuosiraportti 2011.

Kaupungistuva maailma

UN-Habitat on YK:n ohjelma, joka pyrkii edistämään kestävää kehitystä ja inhimillisiä olosuhteita erityisesti kaupunkiympäristössä. Maailman väestöstä valtaosa asuu tänä päivänä kaupungeissa, ja määrä on jatkuvassa kasvussa.

Vuoteen 2030 mennessä arviolta 60 % ihmisistä elää kaupungeissa. Nopeimmiten kaupungit kasvavat Afrikassa, Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Karibian alueella. Muuttuva väestömäärä asettaa kaupungeille uusia haasteita niin ympäristön, talouden kuin sosiaalistenkin rakenteiden osalta.

Tehokas kaupunkisuunnittelu on elinkelpoisen kaupunkiympäristön elinehto. Monin paikoin on jo nyt havaittavissa dramaattisia seurauksia kaupunkien suunnittelemattoman kasvun, slummiutumisen, heikon infrastruktuurin, puutteellisen sanitaation ja viemäröinnin sekä heikon liikennesuunnittelun seurauksena.

Kaupunkien hallitsematon kasvu tuo mukanaan monia haitallisia terveysvaikutuksia, lisää turvallisuusongelmia ja rikollisuutta, kasvattaa luonnonkatastrofien uhkaa sekä on uhka ympäristön kestävälle kehitykselle.  

Lue lisää:

YK.n väestörahasto, UNFPA

UN-Habitat