Världens befolkning

Världens befolkning steg över 7 miljarder år 2011. FN:s befolkningsfond beräknar att befolkningen kommer att öka år 2050 redan över 9,3 miljarder.

Befolkningen har ökat under de senaste 60 år med 20 procent. Befolkningsökningen har möjliggjorts av livsmedelsförsörjningens och hälsovårdens utveckling samt hygienens och medicinens förbättring. Vid sidan av födelsetalen påverkar dödlighetens nedgång den ökande befolkningen. Människor lever nuförtiden betydligt längre än tidigare.

I dag lever majoriteten av världens människor, över 80 %, i utvecklingsländer. Också befolkningsökningen sker i princip enbart i dessa områden. Trots att den växande medellivslängden har ökat andelen befolkning över 60 år har ungdomarnas under 25 år andel av världens befolkning ännu stor. I genomsnitt finns det cirka 45 % ungdomar, i vissa delar av världen till och med 60 % av den totala befolkningen.

Det finns mera av oss dag för dag

Världens befolkning ökar med cirka 75 miljoner människor varje år. Befolkningsökningen medför stora utmaningar för livsmedelsförsörjning, tillräcklig mängd av rent vatten, hälsovård, utbildning, stadsplanering, arbetsliv och miljön världen över.

  • Jordens befolkning dubblades mellan åren 1960 och 2000.
  • En exceptionellt högt födelsetal uppnåddes i slutet av 1980-talet när befolkningen ökade med 88 miljoner per år.
  • År 2011 steg världens befolkning över 7 miljarder.
  • Ungefär hälften av världens befolkning är under 25 år.
  • År 2050 kommer det troligtvis finnas över 9 miljarder människor på jorden.
  • Majoriteten av befolkningsökningen sker i städer.
  • Över 90 procent av befolkningsökningen sker i utvecklingsländer.

Källa: FN:s befolkningsfond, UNFPA årsrapport 2011.

Världens urbanisering

UN-Habitat är FN:s program som syftar att främja hållbar utveckling och mänskliga förhållanden speciellt i stadsmiljöer. Den största delen av världens befolkning bor idag i städer och andelen forsätter öka.

Vid 2030 kommer enligt beräkningar 60 % av människor att leva i städer. Städer som växer fortast ligger i Afrika, Asien, Latin Amerika och i Karibien. Den förändrande befolkningen sätter nya utmaningar till städer angående miljön, ekonomin och de sociala strukturer.

Effektiv stadsplanering är en livsbetingelse för en livsduglig stadsmiljön. Dramatiska uppföljder kan redan nu uppfinnas  på grund av oplanerade stadstillväxt, antalet slumområden, dålig infrastruktur, bristande sanitet och avlopp samt dålig trafikplanering.

Städernas okontrollerade stadstillväxt medför många negativa hälsoeffekter, ökar säkerhetsproblem och brottslighet, risken för naturkatastrofer och hotar miljöns hållbar utveckling.

Aktuellt:

Följ UN-Habitat -programmens aktuella händelser angående hållbar utveckling och Post2015-teman.

Läs mera:

FN:s befolkningsfonden, UNFPA
UN-Habitat