Jämställdheten

Jämställdheten betyder människornas jämlikhet, dvs. en likvärdig ställning som individer samt medlemmar i samhället. Det centrala är jämställda relationer mellan individer och samhällets olika grupper, såsom olika minoriteter och majoritetsbefolkningen. En viktig del av jämställdheten är alla människornas jämlikhet oberoende av individuella faktorer som etnisk backgrund, ras, hudfärg, kön eller sexuell läggning, språk, religion, politisk uppfattning, social eller ekonomisk ställning. Jämställdhetens förverkligande hämmas av bland annat samhällets diskriminerande strukturer, individernas i sig olika möjligheter samt människornas fördomar och inställning. När man talar om jämställdhet i Finland menar man ofta jämlikheten mellan könen.