Uppgifter - Kulturell

Den modiga Rosa Parks

Tema: multikulturalism, minoriteter, rasism, jämställdhet, mänskliga rättigheter, medborgerlig aktivism, påverkan
Målgrupp: högstadium, tillämplig också för andra nivåer
Längd: 1-2 lektioner
Antal deltagare: hela klassen, små grupper
Material: kopior av bilagor åt alla
Undervisningsämnen: ML, EN,  MU, HI, SH, ET, FI, ATK
Beskrivning: Bekanta sig med hjälp av Rosa Parks historia med de svartas frihetskamp.

Instruktioner:

1. Steg

Dela er i små grupper och fundera:

 • Hurdan situation beskriver sången?
 • Till vilket tidsperiod och vilket land tror ni att händelserna ansluter?
 • Hitta på i eran grupp en berättelse om låtens kvinna och berätta dem turvis för klassen. Ni kan också göra en pjäs om situationen.
 • Läs tilläggsinformation om Rosa Parks (bilaga 2)

Till slut fundera:

 • Hurdana möjligheter har medborgare för att påverka och kämpa mot dagens rasism och diskriminering?
 • Kan en person påverka?
 • Hur visar sig vardagens rasism i dag? Hur förekommer rasismen i Finland?
 • Finns det ännu kvar likadant åtskiljande som Förenta staternas rasåtskillnadslag och Sydafrikas apartheid?
 • Nämn andra människorättsarbetare som ni känner till

2. Steg

Fortsätt att arbeta med temat genom att dela er i grupper av 3-4 personer. Välj i grupper en känd människorättsarbetare och gör ett föredrag, en informationsaffisch, en tecknad serie, en berättelse eller en kort pjäs om personen.

Exempel på kända människorättsarbetaren:

 • Rosa Parks
 • Mahatma Gandhi
 • Anna Politkovskaja
 • Martin Luther King
 • Moder Teresa
 • Aung San Suu Kyi
 • Martti Ahtisaari
 • Nelson Mandela
 • Minna Canth
 • Malala Yousafzai
 • Elisabeth Rehn

Presentera er arbete turvis åt de andra i klassen och berätta varför ni valde precis denna person och vad mera ni lärde er om temat.

 

Lansering av ett Finland med många ansikten

Tema: multikulturalism, minoritetsgrupper, urbefolkningsgrupper
Längd: 1-2 lektioner
Antal deltagare: hela klassen
Material: pysselmaterial för att göra Finlands karta och tidningar för klippning
Undervisningsämnen: BL, BG, SH
Beskrivning: Elever fyller Finlands karta med invånare genom att använda bilder klippt ur tidningar. Man skapar olika profiler åt invånarna. Man tar reda på olika etniska grupper som lever i Finland och ser om alla olika gruppen finns på kartan.

Instruktioner:

Form grupper av 2-4 personer.
Rita i grupper Finlands linjer på ett stort paff.
Det lönar sig att markera de huvudsakliga städer, älvar och sjön på kartan.
Skriv ett kort beskrivning om personen bredvid varje bild.

 • Vem är personen?
 • Vad arbetar personen med?
 • Hur gammal är personen?
 • Hurdan är personens familj och krets av vänner?
 • Om personen inte är född i Finland varifrån har hon eller han kommit till landet?
 • Hurdant var hennes eller hans hemland?
 • Lägg till språkbubblor till personer och om ni vill era egna bilder på kartan.
 • Ta reda på antalet etniska grupper som bor i Finland och rita en informationsruta bredvid kartan. Hittade ni bilder i tidningarna eller skapade ni profiler åt alla Finlands etniska grupper?

 

Urbefolkningar och hållbar utveckling

Tema: urbefolkningar, traditioner, hållbar utveckling
Längd: 1 lektion
Material: kopior av scenariot (bilaga)
Antal deltagare: gruppuppgift, 20 +
Målgrupp: högstadium, gymnasium
Undervisningsämnen: SH, BG

Beskrivning: att fundera på vad hållbar utveckling betyder för urbefolkningar

 1. Dela klassen i smågrupper av 4-6 personer.
 2. Berätta åt klassen av urbefolkningar.
 3. Ge sedan till varje grupp en scenario för att läsa igenom.
 4. Diskutera i grupper olika scenarion och tänk på vilka åtgärder behövs för en mer hållbar utveckling i framtiden. Skriv ner förslagen från er grupp.
 5. Presentera scenarion turvis och förslagen från era grupper till hela klassen. Lägg fram på grundval av alla presentationer klassens gemensamma slutliga beslut om åtgärder för att främja hållbar utveckling. Finner klassen en gemensam åsikt?

Ni kan fortsätta övningen genom att också ta reda på andra urbefolkningar. Varje grupp ska välja en urbefolkning och gör ett föredrag eller informationsaffisch om den. Till slut presenterar varje grupp sitt arbete till hela klassen.

Scenario 1
Samerna är en urbefolkning som lever i Finland, Sverige, Norge och i delar av Ryssland. Klimatförändringen har haft en negativ effekt på deras kultur och näring. Traditionella näringsformen liksom avel, fiske, jakt och bärplockning är beroende av naturen och klimatförändringen. Den nuvarande situationen alltså hotar den traditionella samiska livsstilen.

Diskutera:

 • Vad kunde man göra för att samerna kunde fortsätta sin traditionella livsstil?
 • Vilka åtgärder måste man ta?
 • Kan vi påverka klimatförändringen och på vilka sätt?

Scenario 2

Massajer är en urbefolkning som lever i Kenya och norra Tanzania. Urbefolkningarna massajer är beroende av landet som de behöver till bete av sina får. Problemet är att staten har stulit massajernas länder. Det är därför urbefolkningarna massajer har varit tvungna att till och med flytta bort från sitt land.

Diskutera:

 • Är det rätt att tvinga urbefolkning flytta bort från sitt land?
 • Har några urbefolkningar rättigheter?
 • Vem borde ha rätten till landet?
 • Finns det andra alternativ för urbefolkningens näring?
 • Vad skulle då hända till befolkningens traditioner och kultur?

Scenario 3

Maya-urbefolkningar lever i området av Mexico, Centralamerika, Guatemala, Belize, El Salvador och Honduras. Majsodlingen är en viktig näring för maya-urbefolkningen. Mayafolken hugger ner ett stort antal träd i regnskogar för att kunna odla majs, speciellt i Guatemala. Av denna anledning har flera växt- och djurbestånd försvunnit vilket har lett till nya svårigheter.

Diskutera:

 • Är det rätt att hugga regnskogar för traditionell majsodling?
 • Hur påverkar mayafolkens majsodling på regnskogarnas hållbar utveckling?
 • Finns det något annat som mayafolken kunde odla i stället för majs?
 • Hur skulle detta påverka mayafolkens traditioner?

 

Vår klassens stjärnkonstellation

Tema: multikulturalism, respekt för andra
Målgrupp: låg- och högstadium
Längd: 1 lektion
Antal deltagare: hela klassen
Material: Papper/paff, pennor och sax eller en kopia av stjärnan
Undervisningsämnen: alla undervisningsämnen
Beskrivning: Eleverna får märka att trots ett annorlunda yttre, det inre kan vara väldigt likadant. Övningen  förstärker gruppkänslan.

Instruktioner:

Eleverna ritar på papper en femkantig stjärna exempelvis med hjälp av en mall eller en schablon, så att stjärnorna blir likadana.
Ni kan också använda en kopia av stjärnmönstret (bilaga).

 • Fundera tillsammans vilka uppgifter om personen är enligt er viktiga och väsentliga.
 • Läraren formulerar fem frågor efter svaren. De kan gälla favoritmusik, hobbyer, rädslor, vänner, osv. Frågorna  borde beröra något annat än en yttre egenskap. Eleverna skriver ett svar till alla frågor i varje kant.

När eleverna är färdiga med sina stjärnor, gå igenom svaren tillsammans:

 • Varje elev ska försöka hitta åtminstone ett likadant svar antingen med eleven bredvid eller någon annan i gruppen.
 • Till slut ser man hur många kanter i stjärnorna det står kvar utan länkar till de andra - är de här intressena unika?
 • Fundera på hurdan nytta det kan innebära att det finns så många olika människor i världen.
 • Om det finns tid kvar kan eleverna berätta om en klasskompis till resten av gruppen. Hurdana skillnader och likheter har de sinsemellan?

Diskutera vad det är som gör oss alla individer. Det vore bra att betona till eleverna att människor har både likheter och skillnader. Det är viktigt att inse till människornas inre värld och inte bara titta på utsidan.

Till slutet av lektionen kan ni fasta stjärnorna på väggen eller anslagstavlan på så sätt att identiska kanter rör varandra och stjärnorna formar ett nätverk där alla stjärnor länkar samman genom någon kant.