Tehtävät - Kulttuurinen

Linkki kunkin tehtävän ohjeisiin avautuu tehtävän nimikkeestä.

1. Minä seison tämän takana

Teema: monikulttuurisuus
Kohderyhmä: yläkoulu, sovellettavissa myös muille luokka-asteille
Kesto: 1 oppitunti
Osallistujamäärä: koko luokka
Tarvikkeet: Teippiä tai liituja rajan tekoon. Kaksi kylttiä, joista toisessa lukee "samaa mieltä" ja toisessa "eri mieltä".
Oppiaineet: AI, ET

Kuvaus: Mietitään, mihin asioihin itse uskoo. Samalla havaitaan, miten omat mielipiteet voivat erota toisten mielipiteistä.

2. Monikasvoinen Suomi kartalle

Teema: monikulttuurisuus, vähemmistöryhmät, alkuperäiskansat
Kesto: 1-2 oppituntia
Osallistujamäärä: koko luokka
Tarvikkeet: materiaalit  kartan askarteluun sekä aikakauslehtiä leikattavaksi
Oppiaineet: KU, BG, YH

Kuvaus: Täytetään Suomen kartta asukkailla lehdistä leikatuilla kuvilla, joille luodaan erilaisia profiileja. Otetaan selvää Suomessa asuvista etnisistä ryhmistä ja katsotaan lopuksi, löytyvätkö kaikki eri ryhmät kartalta.

3. Miltä tuntuis?

Teema: monikulttuurisuus
Kohderyhmä: alakoulu, yläkoulu
Kesto: 1-2 oppituntia
Osallistujamäärä: koko luokka
Tarvikkeet: kuvia epäoikeudenmukaisista ja onnellisista tilanteista ympäri maailmaa.
Oppiaineet: UE, ET, AI, YH, BG

Kuvaus: Pohditaan maailman epäoikeudenmukaisuutta eläytymällä toisten asemaan.

4. Askel eteenpäin!

Teema: syrjintä, rasismi, ihmisoikeudet
Kohderyhmä: yläkoulu, sovellettavissa myös muille luokka-asteille
Kesto: 1 oppitunti
Osallistujamäärä: 10 +
Tarvikkeet: roolipelikortit ja kysymykset, rauhallista taustamusiikkia
Oppiaineet: YH, BG, ET

Kuvaus: Eläytymisharjoitus auttaa huomaamaan, miten erilaisista tilanteista ja asemista ponnistamme.

5. Meidän luokan tähtikuvio

Teema: monikulttuurisuus, toisten kunnioittaminen
Kohderyhmä: ala- ja yläkoulu
Kesto: 1 oppitunti
Osallistujamäärä: koko luokka
Tarvikkeet: Paperia/pahvia, kyniä ja saksia tai kopio tähdestä
Oppiaineet: kaikki oppiaineet

Kuvaus: Oppilaat huomaavat, että toisistaan ulkoisesti poikkeavat voivat olla sisäisesti hyvinkin samanlaisia. Harjoitus kohottaa ryhmähenkeä.

6. Ryhmätyö kulttuurien kehittymisestä

Teema: monikulttuurisuus
Kohderyhmä: yläkoulu, lukio
Kesto: 1-2 oppituntia
Osallistujamäärä: koko luokka
Tarvikkeet: Historian oppikirjoja, kyniä ja paperia/ tietokone
Oppiaineet: HI

Kuvaus: Perehdytään erilaisten ympäristökäyttäytymisten vaikutuksiin.

7. Vähemmistöt Suomessa

Teema: vähemmistöryhmät, monikulttuurisuus, ennakkoluulot
Kohderyhmä: yläkoulu ja lukio
Kesto: 1-2 oppituntia
Tarvikkeet: materiaalit esitelmien tekoon, tietoa vähemmistöryhmistä tai pääsy internettiin tiedonhakuun
Oppiaineet: BG, YH, AI

Kuvaus: Tutustutaan Suomen perinteisiin vähemmistöihin.

8. Hiljainen matka minuuteen

Teema: Itsetuntemus, kestävä kehitys
Kohderyhmä: ala- ja yläkoulu
Kesto: 1 oppitunti
Osallistujamäärä: koko luokka
Tarvikkeet: Hämärä huone, viisi erillistä aluetta samassa huoneessa tai erillisissä tiloissa, värillisiä papereita tai liinoja (keltainen, punainen, vihreä, musta, valkoinen). Luo rauhallinen tunnelma musiikilla, tuoksuilla, kynttilöillä, kuvilla, runoilla.
Oppiaineet: Kaikki oppiaineet

Kuvaus: Harjoitus antaa oppilaille mahdollisuuden reflektoida elämäänsä. Keitä he ovat, mikä on heidän suhteensa toisiin ihmisiin sekä ympäristöön?

9. Knysna Blue

Teema: monikulttuurisuus, alkuperäiskansat
Kohderyhmä: ylä- ja alakoulu
Kesto: 15 min
Osallistujamäärä: koko luokka
Tarvikkeet: musiikkia eri mantereelta tai vähemmistökulttuurista, käännös laulujen lyriikoista, musiikkisoitin
Oppiaineet: MU, BG, YH

Kuvaus: Harjoituksessa tarkastellaan musiikkia ja kulttuurisia stereotypioita.

10. Maanosa-simulaatio

Teema: kulttuurien välinen ymmärtämys, monikulttuurisuus
Kesto: 1 oppitunti
Osallistujamäärä: 15 +
Kohderyhmä: ala- ja yläkoulu
Tarvikkeet: kirjallisuus, internet
Oppiaineet: YH, BG, ET

Kuvaus: Tutustutaan ja eläydytään eri maiden kulttuureihin.

11. Alkuperäisväestöt ja kestävä kehitys

Teema: alkuperäiskansat, perinteet, kestävä kehitys
Kesto: 1 oppitunti
Tarvikkeet: kopiot liitteestä ryhmille
Osallistujamäärä: ryhmätehtävä, 20 +
Kohderyhmä: yläkoulu, lukio
Oppiaineet: YH, BG

Kuvaus: Pohditaan, mitä kestävä kehitys tarkoittaa alkuperäiskansoille.

12. Koulumme kulttuurinen profiili

Teema: monikulttuurisuus
Kohderyhmä: alakoulu, yläkoulu
Kesto: 1 oppitunti
Osallistujamäärä: koko luokka, min 5
Tarvikkeet: materiaalit kartan ja henkilökuvien askarteluun
Oppiaineet: AI, YH, ET, KU, HI, BG

Kuvaus: Kartoitetaan oppilaiden erilaisia kulttuurisia taustoja ja juuria.

13. "Ne on aina just sellasii..."

Teema: monikulttuurisuus, rasismi, ennakkoluulot
Kohderyhmä: yläkoulu ja lukio
Kesto: 1 oppitunti
Tarkkeet: kirjoitusmateriaalit
Oppiaineet: AI, FI, HY, BG, ET, IT, UE

Kuvaus: Tarkastellaan henkilökohtaisia ennakkoluuloja ja stereotypioita.

14. Oudot hedelmät

Teema: monikulttuurisuus, alkuperäiskansat
Kohderyhmä: yläkoulu
Kesto: 1 oppitunti
Osallistujamäärä: koko luokka, noin 5 hengen ryhmät
Tarvikkeet: kopiot runosta jokaiselle
Oppiaineet: EN, AI, HI, YH

Kuvaus:  Tarkastellaan runoanalyysin kautta vähemmistöjen roolia länsimaisessa kulttuurissa.

15. Rohkea Rosa Parks

Teema: monikulttuurisuus, vähemmistöt, rasismi, tasa-arvo, ihmisoikeudet, kansalaisaktivismi, vaikuttaminen
Kohderyhmä: yläkoulu, sovellettavissa myös muille luokka-asteille
Kesto: 1 oppitunti
Osallistujamäärä: koko luokka, pienryhmät
Tarvikkeet: kopiot liitteistä kaikille
Oppiaineet: AI, FI, EN, ATK, MU, HI, YH, ET

Kuvaus: Tutustutaan laulun sanojen kautta mustien vapaustaisteluun ja rasismiin.

Tehtäviä tulossa pian lisää!