Ekologisk hållbar utveckling

Ekologisk hållbar utvecklings mål är att trygga jordens bestånd som livsduglig ännu för framtidens generationer. Utgångspunkten är att anpassa människans verksamhet enligt jordens naturresurser och naturens bärförmåga. Det viktiga är att garantera jordens biologiskt mångfald och ekosystemens funktionalitet.

Människan anstränger naturens bärförmåga genom att utnyttja energi, jordens naturresurser och förorening. Under de sista 50 åren har människans verksamhet tredubblat naturens ansträngningen. Om detta fortsätter, kommer man behöva 1,7 jordklot år 2020 för att naturtillstånden räcker till.

Det är krävande att anpassa konsumtionen till en hållbar nivå speciellt på grund av den ständiga befolkningsökningen samt de ökande konsumtionsbehag. Den ständiga förhöjningen av människans levnadsstandarder är en utmaning från den hållbar utvecklingens synvinkel. Att bevara jorden livsduglig och trygga ett gott liv för var och en kräver samarbete från hela människosamhället som delar planeten.