Uppgifter- Ekologisk hållbar utveckling

Vattenransoreningens ABC

Tema: vatten
Målgrupp: högstadium
Längd: 1 lektion
Antal deltagare: hela klassen
Undervisningsämnen: ML, BG, TE, SH
Material: elevernas personliga vattendagböcker och rapporter
Beskrivning: Syftet är att varje elev planerar sitt personliga vattenkonsumtions alfabet

Förberedelser: Skriv en personlig dagbok och anteckna er vattenkonsumtion under en vecka. Skriv en rapport om era observationer.

Instruktioner:

Presentera era vattendagböcker och rapporter i klassen.
Skriv i smågrupper en lista om 12 olika bruk för vatten och ställ dem i angelägenhetsordning. Motivera ert svar.
Ta sedan bort 5 sätt att bruka vatten från vilka ni är beredda att avstå.
Skriv 5-7 punkts anvisningar för vattenbruks ransorening.

 

Strid om vatten

Tema: vatten som orsaken till konflikter
Målgrupp: högstadium
Längd: 1 lektion
Antal deltagare: hela klassen, grupper av 2-4 personer
Material: världskarta eller internet
Undervisningsämnen: BG, HI, SH, ATK
Beskrivning: att fundera på vatten som faktor i konflikter mellan stater

Instruktioner:

Dela er i grupper av 2-4 personer.

Sök i en världskarta eller på internet:

  • tio älvar som bildar en statsgräns
  • fem älvar som floder på åtminstone tre olika staternas område
  • fem sjöar som ligger på åtminstone två staternas område
  • tre sjöar som ligger på åtminstone tre staternas område

Ta reda på om något av älvarna eller sjöarna ligger på ett område som lider av torkan och om det finns allvarliga föroreningsproblem på området.

Fundera på hur olika stater kan komma överens om vattenuttag eller hindra förorening. Vad händer om avtalet inte följs?

Bryt sedan ner svaren och samla ihop all information.

Källa: ABC första stegen till fredsfostran