Klimatförändringen

Klimatförändringen är en av de största hoten mot hållbar utveckling, människan välmående och hela jordens framtid. Klimatförändringen är en global företeelse som berör hela mänskligheten. Den förorsakar allvarliga miljöförstörningar och mänskligt lidande världen över.

Klimatförändringens förföljder fördelas inte jämnt. De fattigaste länderna med de dåligaste möjligheterna att beredda sig och  anpassa sig till de förändrade omständigheter lider mest av klimatförändringens effekter.

Många utvecklingsländer ligger på områden som är särskilt sårbara för klimatförändringens effekter. Speciellt i tropiken, kustområden, torra regioner och i bergregioner utvisar många konsekvenser av klimatförändringen vara bemärkta. I dessa områden förorsakar den höjda vattennivån, bristen på vatten och minskande skördar till följd av torkan samt spridning av smittsamma sjukdomar stora problem och utmaningar till samhällens välfärd.

Flera utvecklingsländers nationell ekonomi bygger sig på jordbrukets centrala roll varvid miljöeffekter kopplade till klimatförändringen hotar direkt människornas levebröd. Klimatförändringen förorsakar vid ekvatorn torka, erosion, underlättar spridning av sjukdomar, ökar extrema väderförhållanden och mera osedda regn. Klimatförändringen kommer att öka svält och bidrar till brist på sötvatten.

Klimat-rättvisa

Industriländer har förorsakat den flesta delen, mer än 80%, av alla världens utsläpp hittills. Även i dag är deras andel ansenlig. Till exempel den mest betydande växthusgasen, koldioxidens utsläpp är ungefär 60% förorsakad av industriländer trots att det endast bor cirka en femtedel av världens befolkning vidare i industriländer. Utvecklingsländer, där det bor mer än 80% av världens befolkning, producerar bara en halv procent av alla koldioxidutsläpp.

Fastän utsläppen skulle vara relativt lokala sprider deras effekter och skador vid. Länder som lider mest av klimatförändringen är ofta de länder som är minst skyldiga för den.

FN försöker genome klimatförhandlingar att hitta en balans mellan förorenare och de lidande samt skapa global konsensus över byggandet av en hållbar framtid. Man har disputerat särskilt det om industriländer borde upprätta sina utsläppens effekter till resten av världen. Enligt uppgifter om utsläpp är USA och EU de historiskt största förorenaren. När man jämför aktuella utsläpp bestiger Kina förbi de båda. Också andra växande industriländer har ökat sina utsläppskvantiteter enormt.

Att uppnå gemensamma förpliktelser och betydligt minska utsläppen är den enda konsten att trygga framtidens livsduglighet. Den nuvarande generationen bör observera sin verksamhets effekter och deras avspeglingar i det framtida välfärd. Man borde lämna över världen till kommande generationer åtminstone i samma tillstånd som den nutida generationen fick den från sina föregångare.

FN:s klimatavtalets artikel 3.1 konstaterar:

”Parterna bör skydda klimatsystemet åt nutida och framtida generationer ac mänskligheten på grundval av rättvisa och i överensstämmelse med sitt gemensamma, men olikartade ansvar och respektive förmåga.”

Den här principen har tyvärr inte styrt klimatförhandlingar. Förhandlingarna har avancerat långsamt, på de sista åren till och med upphört.

Internationella klimatpanelen

FN:s miljöfond UNEP var med i att grunda den internationella klimatpanelen mellan regeringar, ICPP (Intergovernmental Panel on Climate Change) år 1988 i samband med Meteorologiska världsorganisationen. Panelens syfte är att producera vetenskaplig forskning för att stödja nationella och internationella klimatpolitik och beslutsfattandet.

Enligt ICCP:s beräkning har jordens medeltemperatur stigit cirka 0,85 grader under de sista 135 år. Uppvärmningen har varit accelererad, de sista tre årtionden har varit globalt varmare än en enda tidigare årtionde sedan år 1850.

De stigande växthusutsläppen höjer temperaturen vidare. Trots att man skulle lyckas minska utsläppen fort under de kommande åren, kommer medeltemperaturen ändå stiga ungefär en grad.

Aktuellt:

Den internationella klimatkonferensen i Paris (COP 21) 2015

Läs mera:

FN och klimatförändringen

Internationella klimatpanelen, ICCP

Meteorologiska institutet, internationella klimatpanelet

Finlands ICCP-arbetsgrupp