Katastrofer

Många katastrofer hotar och riskerar miljön och människans välstånd. De är också en utmaning till ekologiskt hållbar utveckling.

Katastrofer kan delas grovt i tre grupper enligt sitt orsak:

1. Naturkatastrofer, såsom jordbävningar och vulkanutbrott, uppstår i naturen utan människans inflytande.

2. Klimatförändringen, företeelsen angående eller katastrofer som föranleds på grund av den, inträffar i naturen som följd av människans verksamhet.

3. Sociala katastrofer, såsom krig och konflikter och påföljande företeelsen liksom flykting, härstammar endast från människans verksamhet.

Naturkatastrofer

Dödsfall på grund av naturkatastrofer har blivit tiofaldiga från 1960-talet tills idag. Upp till 90 procent av katastrofoffren lever i utvecklingsländer. Fattiga stater kan inte förbereda sig ekonomiskt till naturkatastrofer, liksom jordbävningar och floder, eller svält förorsakat av torka. Däremot ligger många utvecklingsländer på områden där naturens krafter är särskilt lynniga.

Miljöflyktingar

Klimatförändringen har beräknats att skapa det största inflödet av flyktingar på jorden under mänsklighetens historia. Speciellt ökenspridning, vattenbrist, avskogning och extrema väderförhållanden, som alla accelereras av klimatförändringen, mobiliserar flyktingar. Eftersom klimatförändringens extrema konsekvenser är långvariga, har flyktingar inte ett plats att återvända till. För flera stater är det också omöjligt att ta hand om flyktingar som kommer till området.

Miljöflykting har redan blivit den största orsaken till antalet flyktingar. Antalet miljöflyktingar är större än till exempel flyktingar som åstadkommit som följd av krig och politiska eller religiösa förföljelse. Flytt angående miljön har varit särskilt aktuellt i Subsahariska Afrika men det påverkar miljoner människor också i Asien.

Katastrofernas offer har blivit inklämt i den internationella systemet eftersom de är inte officiellt godkänt som flyktingar. FN:s flyktingkonvention från år 1951 fastställer det egentliga flyktingstatus till endast de personerna som har råkat i sitt hemland för politisk eller religiös förföljelse  eller de känner en välgrundad fruktan för att utsättas för förföljelse. Samtidigt har flera länder på sistone givit uppehållstillstånd till offren av krig, svält eller naturkatastrofer på grund av sk. humanitära skäl.