Tehtävät - Ekologinen

Linkki kunkin tehtävän ohjeisiin avautuu tehtävän nimikkeestä.

1. Vesi – elämän lähde

Teema: puhdas vesi, hyvinvointi, terveys
Kohderyhmä: yläkoulu
Kesto: 1 oppitunti
Osallistujamäärä: koko luokka, pareittain
Tarvikkeet: kopio liitteenä olevasta kirjoituksesta jokaiselle
Oppiaineet: AI, FI, HI, YH, BG, TE

Kuvaus: Pohditaan veden merkitystä arjen hyvinvoinnille.

2. Vedensäännöstelyn ABC

Teema: puhdas vesi, hyvinvointi, terveys
Kohderyhmä: yläkoulu
Kesto: 1 oppitunti, 1 viikon vesipäiväkirja
Osallistujamäärä: koko luokka
Tarvikkeet: oppilaiden henkilökohtaiset vesipäiväkirjat ja raportit
Oppiaineet: AI, BG, TE, HI, YH

Esivalmistelut: Pitäkää henkilökohtaista päiväkirjaa vedenkulutuksesta viikon ajan. Laatikaa havainnoistanne raportti.

Kuvaus: Suunnitellaan henkilökohtaiset vedenkulutuksen aakkoset vesipäiväkirjojen pohjalta.

3. Riita vedestä

Teema: vesi konfliktien aiheuttajana
Kohderyhmä: yläkoulu
Kesto: 1 oppitunti
Osallistujamäärä: koko luokka, 2-4 hengen ryhmät
Tarvikkeet: maailmankartta tai internet
Oppiaineet: BG, HI, YH, ATK

Kuvaus: Pohditaan vettä tekijänä valtioiden välisiin konflikteihin.

4. Ilmastonmuutos-alias

Teema: ilmastonmuutos
Kohderyhmä: yläkoulu
Kesto: 1 oppitunti
Osallistujamäärä: koko luokka, pareittain tai ryhmissä
Tarvikkeet: kopiot ilmastonmuutos-alias-korteista jokaiselle ryhmälle
Oppiaineet: BG, kaikki aineet

Kuvaus: Opitaan tuntemaan ja ymmärtämään ilmastonmuutokseen liittyvää sanastoa.

5. Kuinka paljon vettä?

Teema: vesi, vedenkulutus, vesipula, ilmastonmuutos
Kesto: 1 oppitunti
Kohderyhmä: yläkoulu, lukio
Tarvikkeet: vesitaulukko (liite)
Osallistujamäärä: ryhmätehtävä, 20 +
Oppiaineet: BG, YH, KO, MA

Kuvaus: Tavoitteena on tiedostaa, kuinka paljon vettä kulutamme ja verrata sitä maailman vesimäärään.

 

Lisää aiheeseen liittyviä tehtäviä:

Unicefin Vesi - elämän edellytys -opas (pdf)

Opas tarjoaa helppoja toiminnallisia ja osallistavia tehtäviä, joiden avulla voidaan opetuksessa käsitellä vettä ja sen merkitystä elämässä eri näkökulmista. Tehtävät auttavat ymmärtämään, kuinka merkittävä tekijä puhdas vesi on hyvinvoinnille kaikkialla maailmassa.