Ekologinen kestävä kehitys

Ekologisen kestävän kehityksen päämääränä on turvata maapallon säilyminen elinkelpoisena vielä tulevaisuudenkin sukupolville. Lähtökohtana on sopeuttaa ihmisen toiminta maapallon luonnonvaroihin ja luonnon kestokykyyn. Tärkeää on maapallon biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden turvaaminen.

Kuluttamalla energiaa, käyttämällä maapallon luonnonvaroja ja saatuttamalla ihminen rasittaa luonnon kestokykyä. Viimeisen 50 vuoden aikana ihmisen toiminta on kasvattanut luontoon kohdistuvan rasituksen kolminkertaiseksi. Jos sama jatkuu, vuonna 2020 tarvittaisiin 1,7 maapalloa, jotta luonnonvarat riittävät.

Kulutuksen sopeuttaminen kestävälle tasolle on haasteellista erityisesti jatkuvan väestönkasvun sekä lisääntyvien kulutusmieltymysten vuoksi. Ihmiskunnan elintason jatkuva nostaminen on haaste kestävän kehityksen näkökulmasta. Maapallon säilyttäminen elinkelpoisena ja hyvän elämän turvaaminen jokaiselle vaatii yhteistyötä koko planeetan jakavalta ihmisyhteisöltä.