Koronavirus on juuri nyt saavuttamassa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä. Köyhyyden, kriisien ja katastrofien keskellä on jo valmiiksi pulaa puhtaasta vedestä, saippuasta ja terveydenhuollosta.

Auta heikoimmassa asemassa olevia ja tue YK:ta pandemian pysäyttämisessä!

Lahjoita »

Historiaa ja toiminnan taustoja

YK:lla on ollut aina keskeinen rooli kehityskysymyksissä. Kehitysmaiden G77-ryhmän kasvu on vaikuttanut sen kehityspolitiikan sisältöihin ja valta-asetelmiin.

YK:lla on ollut perustamisestaan lähtien keskeinen rooli, kun kansainvälisellä tasolla on keskusteltu kehityskysymyksistä, kuten taloudellisista ja sosiaalisista uudistuksista.

Se johtuu etenkin YK:n jäsenkunnasta. Kun YK perustettiin vuonna 1945, sillä oli 51 jäsenmaata. Jäsenmäärän kasvu kiihtyi nopeasti. Vuoteen 1960 mennessä määrä oli noussut 99:ään. Syynä oli monien kehitysmaiden itsenäistyminen.

Kehitysmaaryhmän kasvu YK:n sisällä on vaikuttanut paljon politiikan sisältöihin ja valta-asetelmiin. Kehitysmaiden mukaantulo YK:hon tarkoitti, että myös erilaiset kehityskysymykset nousivat YK:n agendalle yhä selvemmin.

Kehitysmaat perustivat vuonna 1964 YK:n sisälle oman ryhmänsä, G77:n. Sen kasvu on vaikuttanut YK:n kehityspolitiikan sisältöihin ja valta-asetelmiin. Nykyisin ryhmällä on peräti 134 jäsenmaata.

  G77 ryhmän kokous
  G77-ryhmän puheenjohtajanvaihdosseremonia. Kuva: Manuel Elias / UN Photo.

  G77:n tarkoituksena on tuoda kehitysmaiden ääni kuuluviin yhtenäisesti sekä vahvistaa niiden neuvotteluasemia. Sen kaltaisilla poliittisilla ryhmillä on YK:ssa paljon merkitystä, sillä esimerkiksi yleiskokouksessa päätökset tehdään muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta yksinkertaisella enemmistöllä.

  YK:n kehitysyhteistyön virstanpylväitä

  YK on keskittynyt kehityskysymyksiin erityisesti 1960-luvulta alkaen. Silloin se alkoi asettaa erilaisia kehitysstrategioita, jotka kestivät kymmenen vuotta kerrallaan. Ne liittyivät esimerkiksi kestävään kehitykseen, naisten asemaan, ihmisoikeuksiin, ympäristönsuojeluun ja hyvään hallintoon.

  • 1961 YK:n ensimmäinen kehityksen vuosikymmen alkoi yleiskokouksen päätöksellä. Päätöslauselmassa todetaan, että vähemmän kehittyneiden maiden taloudellinen ja sosiaalinen kehitys on tärkeää maille itselleen mutta myös kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden kannalta.
    
  • 1964 YK:n kauppa- ja kehityskonferenssi UNCTAD perustettiin.
    
  • 1965 YK:n kehitysohjelma UNDP perustettiin.
    
  • 1969 YK:n väestörahasto UNFPA perustettiin.
    
  • 1970 YK:n toinen kehityksen vuosikymmen alkoi. YK:ssa ryhdyttiin puhumaan kaikkein vähiten kehittyneistä maista. Yleiskokous asetti ensimmäistä kertaa YK:n tavoitteeksi nostaa kehitysrahoituksen osuuden 0,7 prosenttiin valtioiden bruttokansantulosta.
    
  • 1980 YK:n kolmas kehityksen vuosikymmen alkoi. Keskeisenä vaatimuksena olivat kansainväliset neuvottelut maailmantalouden muuttamiseksi.
    
  • 1990 YK:n ensimmäinen maailmankonferenssi pidettiin Jomtienissa Thaimaassa. Teemana oli koulutus.
    
  • 1991 YK:n neljäs kehityksen vuosikymmen alkoi. Päätöslauselmassa korostettiin kansojen välistä keskinäisriippuvuutta.
    
  • 2000 YK-maat sopivat vuosituhattavoitteista, joiden tärkein tavoite oli puolittaa äärimmäinen köyhyys vuoteen 2015 mennessä.
    
  • 2015 YK-maat sopivat uusista kestävän kehityksen tavoitteista, joiden tavoitteena on poistaa äärimmäinen köyhyys vuoteen 2030 mennessä.