Strategia

YK-liiton säännöissä liiton toiminta-ajatus ja -muodot määritellään seuraavasti:

"Liiton tarkoituksena on valtakunnallisena keskusjärjestönä tehdä tunnetuksi Yhdistyneiden kansakuntien päämääriä ja periaatteita sekä tukea järjestön toimintaa ja siten edistää kansainvälistä yhteisymmärrystä ja kansojen rauhanomaista yhteistoimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto kouluttaa, tiedottaa, julkaisee, vaikuttaa ja ottaa kantaa. Liitto tukee samaa tarkoitusta toteuttavien paikallisten rekisteröityjen YK-yhdistysten toimintaa.

Toimintansa tukemiseksi liitto voi järjestää arpajaisia, keräyksiä, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta."

YK-liiton missio

YK-liitto on suomalainen YK-teemoihin keskittynyt kansalaisjärjestö. Liitto edistää laaja-alaisen vaikuttajaverkostonsa kautta kansainvälistä yhteistyötä, jossa ketään ei jätetä.

YK-liiton visio

Yhteistyöllä vahva YK ja kestävä tulevaisuus.


Päivitetty viimeksi: 6.2.2017