Jäsenjärjestöt ja paikallisyhdistykset

Suomen YK-liitto on järjestöjen yhteistyöjärjestö.

Sääntöjensä mukaisesti liiton hallitus voi hyväksyä liiton

- yhteisöjäseneksi paikallisen rekisteröidyn YK-yhdistyksen sekä jokaisen Suomen YK-liiton päämääriä kannattavan maassa toimivan oikeuskelpoisen yhteisön;
- henkilöjäseneksi jokaisen liiton tarkoituksen ja säännöt hyväksyvän Suomen kansalaisen ja sellaisen ulkomaalaisen henkilön, jolla on kotipaikka Suomessa, sekä
- kannatusjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön tai yksityisen henkilön, joka haluaa tukea taloudellisesti liiton tarkoitusta ja toimintaa.

Suomen YK-liiton jäsenjärjestöt ja paikallisyhdistykset aakkosjärjestyksessä

 1.     AIESEC
 2.     Akava
 3.     Ammattiliitto Pro
 4.     Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto
 5.     Biologian ja maantieteen opettajien liitto
 6.     Demarinuoret
 7.     ESN Eurooppanuoret
 8.     Filha ry
 9.     Finlands Svenska Skolungdomsförbund
 10.     Finnish Model United Nations Society ry (FinMUN)
 11.     Helsingin YK-nuoret (ent. Helsingin nuorten ja opiskelijoiden YK-yhdistys HYKY)
 12.     Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto
 13.     HYVA ry
 14.     Ihmisoikeuskasvatusjärjestö Aina ry
 15.     JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto
 16.     Jyväskylän YK-yhdistys JyYK
 17.     Kaakkois-Suomen YK-yhdistys
 18.     Kansallinen lastenliitto
 19.     Kansallinen Sivistysliitto
 20.     Kansalliset Maahanmuuttajat - KAMUT ry
 21.     Kansan Sivistystyön liitto
 22.     Keskustanuoret
 23.     Keskustan Opiskelijaliitto
 24.     Kokoomuksen Nuorten liitto
 25.     Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunta
 26.     Kuurojen Liitto ry
 27.     Lasten ja nuorten elokuvayhdistys LNEY
 28.     Lastensuojelun Keskusliitto
 29.     Liikunnan kehitysyhteistyö LIIKE
 30.     Lukukeskus - Läscentrum ry
 31.     Luonto-liitto
 32.     Maaseudun Sivistysliitto
 33.     Mannerheimin Lastensuojeluliitto
 34.     Marttaliitto
 35.     Metallityöväen liitto
 36.     Naisjärjestöjen Keskusliitto
 37.     Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS
 38.     Nuorten Kotkien Keskusliitto
 39.     Opetusalan ammattijärjestö OAJ
 40.     Oulun YK-yhdistys
 41.     Palvelualojen ammattiliitto PAM
 42.     Parasta Lapsille
 43.     Raittiuden Ystävät
 44.     SAKKI
 45.     Sosiaalidemokraattiset Opiskelijat
 46.     Suomen Ammattijärjestöjen Keskusliitto SAK
 47.     Suomen Esperantoliitto
 48.     Suomen Kansanopistoyhdistys
 49.     Suomen Kristillinen rauhanliike
 50.     Suomen Lukiolaisten liitto
 51.     Suomen Partiolaiset
 52.     Suomen Rauhanliitto – YK-yhdistys
 53.     Suomen Rauhanturvaajaliitto
 54.     Suomen Sadankomitealiitto
 55.     Suomen Sos.dem. Sanomalehtimiesliitto
 56.     Suomen Terveydenhoitajaliitto
 57.     Suomen YK-nuoret (ent. Suomen nuorten ja opiskelijain YK-liitto SYKLI)
 58.     Svensk Ungdom
 59.     Tampereen YK-yhdistys TAYK ry
 60.     Toimihenkilökeskusjärjestö STTK
 61.     Turun YK-yhdistys
 62.     Työväen Sivistysliitto
 63.     Valtiotieteellinen yhdistys
 64.     Vammaiskumppanuus ry 
 65.     Vasemmistonuoret
 66.     Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO
 67.     Zonta International Piiri 20

Paikallisyhdistykset

Paikalliset YK-yhdistykset tarjoavat toimintamahdollisuuksia yksittäisille ihmisille. Liitolla on toimivia paikallisyhdistyksiä Helsingissä, Turussa, Tampereella, Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa.

YK-yhdistysten toiminta vaihtelee paikkakunnittain. Yhteistä YK-yhdistyksille on tavoite tehdä YK:n päämääriä ja toimintaa tunnetuksi sekä edistää kansainvälistä yhteisymmärrystä ja rauhanomaista toimintaa.

Paikallisyhdistyksen toimintaan voi kuulua mm. opintopiirejä, seminaareja, retkiä, keskustelutilaisuuksia sekä erilaisia tempauksia.

YK-liitto tekee paikallisyhdistystensä kanssa yhteistyötä esimerkiksi tarjoamalla koulutusta tai koordinoimalla yhteisiä kampanjoita.

Helsingin nuorten ja opiskelijoiden YK-yhdistys

Turun YK-yhdistys

Tampereen YK-yhdistys

Jyväskylän YK-yhdistys

Oulun YK-yhdistys

Kaakkois-Suomen YK-yhdistys


Päivitetty viimeksi: 18.2.2019