yk-liitto-etusivu.jpg

YK-liiton väkeä Maailma kylässä -festivaaleilla Helsingissä toukokuussa 2013.

YK-liitto

Suomen YK-liitto on vuonna 1954 perustettu kansalaisjärjestö, joka tekee tunnetuksi ja tukee Yhdistyneiden kansakuntien toimintaa ja periaatteita. YK-liitto kasvattaa ja kouluttaa maailmanlaajuisesta vastuusta ja vaikutusmahdollisuuksista, välittää ja tuottaa tietoa YK:sta ja sen toiminnasta ja vaikuttaa suomalaiseen YK-politiikkaan.

Suomen YK-liiton säännöissä (2§) järjestön toiminta-ajatus ja toimintatavat määritellään seuraavasti: "Liiton tarkoituksena on valtakunnallisena keskusjärjestönä tehdä tunnetuksi Yhdistyneiden kansakuntien päämääriä ja periaatteita sekä tukea järjestön toimintaa ja siten edistää kansainvälistä yhteisymmärrystä ja kansojen rauhanomaista yhteistoimintaa. Tarkoitusperiensä toteuttamiseksi liitto järjestää kokouksia, seminaareja, kursseja ja esitelmätilaisuuksia, harjoittaa tiedotus-, valistus-, julkaisu- ja kustannustoimintaa sekä myötävaikuttaa samoja tarkoitusperiä toteuttavien paikallisten YK-yhdistysten ja toimintakeskusten perustamiseen."

YK on maailman suurin, kansainvälisellä sopimuksella (YK:n peruskirja) perustettu rauhanjärjestö, joka pyrkii vahvistamaan ihmisoikeuksien, kehityksen ja turvallisuuden välistä yhteyttä. Suomen YK-liitto tukee tätä tavoitetta omalla tiedotus-, koulutus- ja vaikuttamistoiminnallaan.

Suomen YK-liiton toiminnassa on mukana jäsen- ja paikallisyhdistyksiä, kaiken kaikkiaan yli 60 suomalaista järjestöä. Liitolla on myös henkilö- ja kannatusjäseniä. Liiton toimistolla Helsingin Töölössä työskentelee neljä henkilöä sekä vaihteleva määrä harjoittelijoita, siviilipalvelusmiehiä ja projektityöntekijöitä. Liiton toimintaa ohjaa jäsenjärjestöjen edustajista koottu hallitus.

Suomen YK-liitto ei ole osa virallista YK-järjestelmää. Suomen YK-liitolle myönnettiin vuonna 2013 erityinen konsultatiivinen asema YK:n talous- ja sosiaalineuvostossa (ECOSOC).


Päivitetty viimeksi: 27.3.2015