Verkostot

Suomessa vaikuttamistyötä tehdään yhteistyössä muiden kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa. Suomen YK-liitto toimii yhdessä niin sanottujen YK-järjestöjen kanssa, joiksi lasketaan paitsi Suomessa toimivat YK-järjestöt, kuten YK:n kehitysohjelma UNDP, myös suomalaiset kansalaisjärjestöt, jotka työskentelevät kiinteässä yhteistyössä jonkin YK-järjestön kanssa. Tällaisia ovat Suomen UNICEF, Väestöliitto, Suomen UN Women sekä Suomen Pakolaisapu.

Lisäksi YK-liitto toimii aktiivisena jäsenenä kansainvälisessä YK-iittojen verkostossa WFUNAssa (World Federation of United  Nations  Associations).  YK-liittojen Pohjoismainen  yhteistyö on myös tiivistä.

Aiemmin Suomen YK-liiton yhteydessä on toiminut muutamia verkostoja, joiden toiminta on rakentunut jonkin tietyn teeman ympärille. Vuosien aikana verkostot ovat kasvaneet kuitenkin omiksi järjestöikseen (kuten Suomen Pakolaisapu ry, Suomen UNICEF) tai jääneet toimimaan perinteistä järjestörakennetta vapaamuotoisempina foorumeina. Viimeisimpänä vuonna 2015 Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkosto KATU yhdistyi Suomen ETY-yhdistyksen STETEn tuki ry:n kanssa ja muuttui laajan turvallisuuden verkostoksi WISE:ksi.


Päivitetty viimeksi: 8.8.2016