Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen

Eräs Suomen YK-liiton vaikuttamistyön keskeisistä teemoista on kansalaisyhteiskunnan kapasiteetin vahvistaminen. Vuonna 2015 YK-liitto aloitti yhteistyössä Tansanian YK-liiton kanssa uuden hankkeen, joka jatkaa ja syventää aiemman Kansalaisyhteiskunnan kapasiteentinrakennus -hankkeen teemoja ja menetelmiä. Hanketta rahoittaa Suomen ulkoasiainministeriö.

 

Kansalaisyhteiskunnan kapasiteetin vahvistaminen ja YK-vaikuttamistyö: alueellisten ja kansainvälisten verkostojen vahvistaminen (2015–2017)

Hanke keskittyy kehitysyhteistyön läpileikkaavien tavoitteiden (ilmastonmuutos, sukupuolten välinen tasa-arvo ja eriarvoisuuden vähentäminen) valtavirtaistamiseen kansalaisyhteiskunnan vahvistamisen kautta. Toiminta perustuu alueellisten Itä-Afrikassa toimivien verkostojen vahvistamiseen sekä näiden toimijoiden parempaan integrointiin YK:n päätoimijaryhmien työhön.

Hankkeen pääasiallisina menetelminä toimivat vaikuttamistyön metodityöpajat ja yhteisövideotyöpajat. Vaikuttamistyön työpajoissa alueelliset toimijat voivat jakaa kokemuksiaan ja toimivia käytäntöjään, syventää oman sektorinsa osaamista ja saada tukea kokeneilta YK-vaikuttamistyön asiantuntijoilta. Hanke painottuu erityisesti kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kouluttamiseen ja tiedonkulun ja vaikuttavuuden lisäämiseen. Yhteisövideotyöpajoissa kokeellinen oppiminen ja reflektointi ovat toiminnan keskiössä. Yhteisövideo on paljon muutakin kuin videoiden tuottamista – se on metodi, joka voi tukea yhteiskunnallista muutosta.

Kansalaisyhteiskunnan kapasiteetinrakennus -hanke (2013–2014)

Suomen ja Tansanian YK-liittojen sekä YK-liittojen kattojärjestön WFUNA:n kaksivuotinen yhteishanke "Kansalaisyhteiskunnan kapasiteetinrakennus: YK-prosessit ja vaikuttamistyö" toteutettiin vuosina 2013–2014. Hankkeen päämääränä oli globaalien ympäristö- ja kehitysongelmien hallintaan vaikuttaminen ja globaalien vaikuttamistyön verkostojen vahvistaminen.

Erityisesti keskityttiin tuleviin kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyviin prosesseihin sekä Rio+20 -loppuasiakirjan sekä muiden relevanttien YK:n alaisten sopimusten toimeenpanoon. Hankkeen päätoiminnot rakentuivat kaksi kertaa vuodessa järjestettävien temaattisten työpajojen varaan. Lisäksi verkoston sisältöosaamista syvennettiin käytännön politiikkaprosesseihin osallistumisella ja teemoista käytiin julkista vuoropuhelua mm. järjestämällä valituista aiheista seminaareja ja muita tapahtumia.

 

Yhteisövideotyöpajoissa tuotettuja videoita voi katsoa täällä.


Päivitetty viimeksi: 16.4.2015