Kannanotot ja lausunnot

Suomalaisten YK-järjestöjen toiminnanjohtajien mukaan YK tarvitsee Suomea ja Suomi tarvitsee YK:ta. Mitä epävarmempana ja epävakaampana ulkopoliittinen toimintaympäristömme näyttäytyy, sitä enemmän tarvitsemme kansainvälistä yhteistyötä. Lue lisää YK-järjestöjen tapaamisesta ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolaisen kanssa.   Lue lisää

Suomen YK-liiton lausunto ulkoministeriön yleiskokouskuulemisessa 13.9.2017. Lue lisää

Suomen YK-liiton lausunto ulkoasiainvaliokunnalle valtioneuvoston Agenda2030 -selonteosta 6.4.2017 Lue lisää

Suomen YK-liiton lausunto tulevaisuusvaliokunnalle valioneuvoston Agenda2030 -selonteosta 4.4.2017 Teema: Miten kehitysavun, kehitysmaatutkimuksen ja kehityspolitiikan keinoin voidaan edistää kestävää kehitystä? Lue lisää

Suomen YK-liiton kannanotto valtioneuvoston selvitykseen hallituksen toimista Agenda 2030:n toteuttamiseen. 14.2.2017 Lue lisää