Uutiset

Uutinen

Uutisen oletuskuva

25.1.2008 Vuosituhattavoitteiden puolivälissä 7.7.2007

Lauantaina ympäri maailmaa järjestetään tapahtumia liittyen YK:n vuosituhattavoitteisiin. YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon kehotti vuosituhattavoitteita koskevassa puheessaan maanantaina rikkaita maita lisäämään kehitysapuaan ja köyhiä maita kehittämään kansallisia strategioitaan työllisyyden, tuottavuuden ja investointien parantamiseksi. Viime viikolla myös kansalaisjärjestöjen edustajat kokoontuivat Genevessä ja toivat esille kansalaisyhteiskunnan tärkeän merkityksen vuosituhattavoitteiden saavuttamisessa. Lue lisää

Uutinen

Uutisen oletuskuva

25.1.2008 Hans Blix: yhteistyötä, ei yhteenottoja

Kansainvälisen Joukkotuhoaseiden toimikunnan puheenjohtajan ja YK-liittojen maailmanjärjestön WFUNA:n presidentin Hans Blixin mielestä sotilaallisten toimien epäonnistuminen Irakissa ja Libanonissa ja niiden laajat inhimilliset kustannukset ovat saattaneet näyttää toteen sotilaallisten strategioiden rajallisuuden, mitä tulee ulkopoliittisten tavoitteiden saavuttamiseen. Lue lisää

Uutinen

Uutisen oletuskuva

25.1.2008 Jäsenvaltiot väittelivät turvallisuusneuvoston uudistamisesta

Turvallisuusneuvoston uudistaminen etenee hitaasti. Alkuvuonna on tehty konsultaatioiden pohjalta kaksi raporttia, joissa tehdään ehdotuksia neuvoston jäsenrakenteen ja toimintatapojen uudistamiseksi. Jäsenvaltiot ovat vielä jossain määrin erimielisiä valmiudestaan aloittaa viralliset neuvottelut. Lue lisää

Uutinen

Uutisen oletuskuva

25.1.2008 Marjatta Rasi rauhanrakentamisrahaston puheenjohtajaksi

Ulkoministeriön kehityspolitiikasta vastaava alivaltiosihteeri Marjatta Rasin on nimetty YK:n rauhanrakentamisrahaston neuvoa-antavan ryhmän puheenjohtajaksi. Uuden rahaston tarkoituksena on tukea konfliktien jälkeisiä rauhanrakentamistoimia. Lue lisää

Uutinen

Uutisen oletuskuva

25.1.2008 YK-reformi: yleiskokouksen uudistaminen etenee

Yleiskokouksessa hyväksyttiin elokuun alussa uusi päätöslauselma, jossa luodaan entistä tarkemmat puitteet yleiskokouksen uudistamistyölle. Asialistalla ovat mm. yleiskokouksen toimintatapojen uudistaminen ja YK:n pääsihteerin valintaprosessi. Lue lisää

Uutinen

Uutisen oletuskuva

25.1.2008 FAO varoittaa ruokapulan uhkaavan 28 maata

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö (FAO) raportoi, että ennakoitu viljan tuotannon väheneminen voi aiheuttaa ruokapulan 28 maassa. Neljän viimeisen kohtuullisen hyvän viljankasvun vuoden jälkeen näyttää siltä, että osassa köyhempiä - jo ruokavajeesta kärsivissä - maissa väestönkasvu ja viljan tuotannon kasvu eivät ole tasoissa. Lue lisää

Uutinen

Uutisen oletuskuva

25.1.2008 Maailmanlaajuiset haasteet tarvitsevat YK:ta

"YK on astumassa aikaan, jolloin sen merkitys on entistä tärkeämpi," sanoi YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon eilen ja painotti monien maailman ongelmien olevan niin laajoja ja vaikeaselkoisia, etteivät yksittäiset valtiot voi selvittää niitä yksin. Vierailullaan Lontoossa Ban Ki-moon toi esille YK:n tarpeellisuuden ja toivoi sen kasvavan ja ottavan uusia rooleja. Lue lisää

Uutinen

Uutisen oletuskuva

24.1.2008 Ban Ki-moon kertoi vuoden 2008 tavoitteista

Rauhanturvaaminen, ennaltaehkäisevä diplomatia, ilmastonmuutos, köyhien
maiden aseman parantaminen ja YK-reformi ovat keskeisellä sijalla
järjestön tämänvuotisessa ohjelmassa, kertoi YK:n pääsihteeri Ban
Ki-moon YK:n henkilöstölle tammikuun alussa YK:n päämajassa New
Yorkissa järjestetyssä tilaisuudessa. Lue lisää

Uutinen

Uutisen oletuskuva

22.1.2008 YK:n ilmastokokous alkanut Balilla

Indonesian hallituksen isännöimä YK:n 13. ilmastokokous alkoi maanantaina Balilla. Kahden viikon mittaiseen kokoukseen osallistuu edustajia yli 180 maasta. Lisäksi paikalla on hallitusten välisten järjestöjen, kansalaisjärjestöjen ja tiedotusvälineiden edustajia. Osallistujien kokonaismäärän arvioidaan nousevan 10 000:een. Lue lisää

Uutinen

Uutisen oletuskuva

22.1.2008 Uusiutuvien energiamuotojen suosio kasvaa edelleen

Aiemmin jokseenkin idealistisena pidetyn uusiutuvan energian ympärille
on nyt kehittynyt huomattava bisnes ja kasvihuonekaasuja aiheuttavat
fossiiliset polttoaineet korvataan nykyään yhä useammin uusiutuvalla
energialla, YK:n ympäristöohjelman UNEP:n uudessa raportissa todetaan. Lue lisää